Instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw rolnych w praktyce

W ostatnich latach gospodarstwa rolne na terenie Polski rozwijają się w bardzo dynamicznym tempie. Są dobrze zarządzane, posiadają nowe i zmodernizowane budynki, coraz większe parki maszynowe, a co ważniejsze, coraz nowocześniejsze. Wiele maszyn we współczesnym gospodarstwie zasilana jest energią elektryczną co przekłada się na jej rosnące zapotrzebowanie oraz wzrost kosztów z tytułu opłat za nią. Jednym ze sposobów na obniżenie rachunków jest inwestycja w instalację fotowoltaiczną produkującą energię elektryczną, którą można spożytkować na potrzeby własne gospodarstwa, a także uniezależnić się od stale rosnących cen energii.

Pierwszym krokiem jest optymalny dobór mocy instalacji do potrzeb energetycznych gospodarstwa. Wyprodukowaną przez elektrownię fotowoltaiczną energię można wykorzystać zasilając m.in. budynek mieszkalny (sprzęty elektryczne znajdujące się w gospodarstwie domowym), pompę ciepła służącą do ogrzania budynku oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej, agregaty chłodnicze wykorzystywane przy magazynowaniu produktów, pastucha elektrycznego, pompy głębinowe pobierające ze studni wodę dla gospodarstwa, maszyny wykorzystywane np. do mycia, sortowania, transportowania, pakowania, przygotowywania pasz, a także maszyny udojowe. Wszystkie te maszyny i urządzenia są źródłem poboru energii elektrycznej, a co za tym idzie generują koszty. Przyjmuje się, że z 1 kWp zainstalowanej mocy elektrowni fotowoltaicznej można uzyskać ok. 950 kWh rocznie (wartość ta jest zmienna w zależności od lokalizacji instalacji i jej kąta nachylenia), dobierając system musimy jednak pamiętać, że nie jesteśmy w stanie skonsumować całej wyprodukowanej energii. Mając odpowiednio dużo odbiorników możemy zwiększyć poziom autokonsumpcji, który przełoży się na radykalną obniżkę rachunku za energię.

Nadwyżki energii możemy sprzedać do sieci po średniej cenie energii na towarowej giełdzie energii w poprzednim kwartale obecnie wynoszącej ok. 18 gr/kWh, co jest nieopłacalne, ponieważ energię do gospodarstwa w zależności od wybranej taryfy kupujemy po cenie 50-60 gr/kWh, dlatego też powinno dążyć się do optymalizacji mocy instalacji i maksymalnego wykorzystania produkowanej energii. Systemami wsparcia na jakie można liczyć w obecnej chwili są: system zielonych certyfikatów (czerpanie zysków ze sprzedaży praw majątkowych otrzymanych za wyprodukowaną energię) oraz net-metering (system bilansowania energii w okresach półrocznych, energię która trafi do sieci z instalacji fotowoltaicznej można odebrać i skonsumować, należy ponieść jednak opłatę przesyłową).

Istotnym czynnikiem przy określaniu mocy instalacji jest dopasowanie jej do mocy przyłączeniowej, jaką dysponuje dane gospodarstwo rolne. Na obszarach wiejskich mamy do czynienia ze złym stanem sieci energetycznych, rozwój infrastruktury technicznej nie idzie w parze wraz z rozwojem gospodarstw rolnych. Zły stan sieci powoduje również stosunkowo częste przerwy w dostawie energii elektrycznej. Niezależność od przerw w dostawie prądu może zapewnić instalacji wyspowa (off-grid), należy jednak podkreślić, że tego typu instalacje są rzadkością w polskich warunkach z uwagi na relatywnie wysokie koszty inwestycyjne (instalacja wyspowa jest nawet dwukrotnie droższa od instalacji podłączonej do sieci).

Instalację fotowoltaiczną możemy ulokować na dachu budynków, wykorzystując duże niewykorzystane przestrzenie dachowe budynków gospodarczych bądź gruncie zagospodarowując nieużytki leżące odłogiem. W gospodarstwach rolnych będziemy mieli do czynienia najczęściej z mikroinstalacjami, których moc nie przekracza 40 kWp. W ich przypadku mamy do czynienia z szeregiem ułatwień związanych z procesem inwestycyjnym. Nie trzeba występować o warunki przyłączenia do zakładu energetycznego, całość kosztów przyłączenia ponosi zakład energetyczny, nie jest konieczne pozwolenie na budowę, nie są wymagane odpowiednie zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także nie ma potrzeby występowania o decyzję środowiskową. Wszystkie te elementy przyczyniają się do skrócenia czasu procesu inwestycyjnego i przyłączenia instalacji do sieci.

Optymalnie dobrana instalacja pozwoli na zwrot kosztów inwestycyjnych w okresie 8-10 lat (czas ten nie uwzględnia dotacji, jakie można uzyskać na tego typu inwestycje). Instalacja wykonana przez doświadczoną ekipę, która zastosuje urządzenia i komponenty wysokiej jakości, posiadające odpowiednie certyfikaty i długą gwarancje umożliwili jej bezawaryjne działanie w okresie 20-25 lat, sama praca instalacji fotowoltaicznej jest w pełni bezobsługowa. Elektrownia fotowoltaiczna pozwoli podnieść wartość gospodarstwa rolnego, które zyska również miano innowacyjnego i przyjaznego dla środowiska, ponieważ jej praca jest zeroemisyjna, co za tym idzie przyjazna dla otoczenia.

Polegamy na sprawdzonej technologii