Jak prawidłowo dobrać moc instalacji fotowoltaicznej ? cz. 2

Kontynuujemy temat doboru mocy instalacji prosumenckiej. Poniżej opisujemy kolejne czynności, które powinny zostać uwzględnione przy poprawnym doborze mocy instalacji.

Dokonanie audytu zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem obowiązującego systemu wsparcia w postaci opustu

Audyt obejmuje roczne zużycie energii elektrycznej w budynku, które określane jest poprzez analizę rachunków otrzymanych z zakładu energetycznego w połączeniu z zasadami rozliczania energii w postaci opustów. Obowiązujący od 1 lipca 2016 roku system rozliczenia energii przez prosumentów zakłada, że za każdą 1 kWh energii wprowadzoną do sieci będzie można odebrać 0,8 kWh energii – dla instalacji do 10 kWp. W przypadku instalacji o mocy od 10 do 40 kWp – za każdą 1 kWh energii wprowadzoną do sieci będzie można odebrać 0,7 kWh energii. W typowym domku jednorodzinnym udział bieżącej konsumpcji własnej wynosi ok. 20%, co oznacza że 80% energii trafi do sieci. Aby dobrać moc instalacji należy również wziąć pod uwagę roczną ilość energii produkowanej przez instalację PV (ok. 1 000 kWh/kWp dla instalacji optymalnie usytuowanej tj. nachylonej do powierzchni terenu pod kątem 35 stopni oraz skierowanej idealnie na południe). Instalacja o poprawnie dobranej mocy powinna wyprodukować rocznie tyle energii aby pokryć roczne zużyciu budynku powiększone o straty energii związane z jej magazynowaniem w sieci. Biorąc pod uwagę typowy dom jednorodzinny oraz instalację fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp, wstępnego doboru można dokonać za pomocą prostych wskaźników, opierając się na ilości zużytej energii lub wysokości rachunków tj.:

• na każde zużyte rocznie 1 000 kWh energii dobrać ok. 1,25 kWp mocy instalacji PV,
• na każde wydane 100 zł na miesięcznym rachunku dobrać 2,75 kWp mocy instalacji.

Ważne: Należy pamiętać, że produkcja energii z instalacji zależy od kąta jej nachylenia do powierzchni terenu oraz odchylenia od południa dlatego dla odpowiedniego doboru mocy do zużycia energii trzeba wykonać symulację uzysków przy danym usytuowaniu instalacji.

dobor_mocy_instalacji

(PRZY analizie rachunków należy wziąć pod uwagę Również KOSZTY ZAKUPU ENERGII, które MAją wpływ na czas zwrotu instalacji)

Weryfikacja technicznych możliwości przyłączenia (w tym mocy przyłączeniowej obiektu)

W tym zakresie najlepiej zdać się na pomoc specjalisty, który w porozumieniu z nami dokona ustalenia miejsca montażu falownika, a następnie zweryfikuje techniczne możliwości przyłączenia w danym miejscu. W tym zakresie należy ustalić:

1. Czy istnieje techniczna możliwość, przy racjonalnych nakładach pracy (które przekładają się na koszty wykonania instalacji), doprowadzenia do wskazanego miejsca przewodów strony prądu stałego (DC) z modułów PV oraz strony prądu przemiennego (AC) do miejsca przyłączenia instalacji ?
2. Jaki jest przekrój poprzeczny przewodów w miejscu przyłączenia ?
3. Jaka jest impedancja pętli zwarcia w miejscu przyłączenia. Pomiar impedancji pozwoli określić czy pracujący falownik fotowoltaiczny nie będzie powodował nadmiernego wzrostu napięcia w punkcie przyłączenia ?
4. Czy budynek posiada instalację odgromową oraz instalację przepięciową ?
5. Jaki jest układ sieci instalacji wewnętrznej w obiekcie ?
6. Jakie są zabezpieczenia przelicznikowe ?
Na umowie podpisanej z zakładem energetycznym bądź rachunku za prąd należy sprawdzić również, czy moc przyłączeniowa obiektu pozwala na przyłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli nie, należy wystąpić do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej budynku bądź zmniejszyć moc projektowanej mikroinstalacji.

Ważne: Moc instalacji fotowoltaicznej nie może być większa od mocy przyłączeniowej obiektu.
warunki_techniczne(STAN TECHNICZNY sieci wewnętrznej Może w znaczny sposób ograniczyć moc projektowanej instalacji)

Dokładna analiza pomiarów wykonanych podczas wizji lokalnej, a także zebranych danych (m.in. o zużyciu energii elektrycznej) pozwoli przygotować profesjonalny i w pełni indywidualny projekt instalacji dostosowany do potrzeb i warunków panujących w naszym domu.

Polegamy na sprawdzonej technologii