Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów życzy Solgen.

Kredyty i dotacje na zakup i montaż OZE

Kredyty i dotacje od Banku Ochrony Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. BOŚ S.A. – jako jedyny partner […]

Realny uzysk z instalacji fotowoltaicznej.

Po pełnym roku pracy jednej z naszych instalacji (woj. świętokrzyskie)  mieliśmy okazję skonfrontować rzeczywiste uzyski energetyczne z symulacją w programie PV*SOL wykonaną jeszcze przed montażem. Ku naszemu zaskoczeniu nasze oczekiwania okazały się znacznie niższe niż rzeczywiste wskazania systemu monitorowania instalacji. Według symulacji uzysk energii powinien wynosić w przybliżeniu 1005 kWh z każdego kilowata mocy zainstalowanej […]

Realizacja projektów parasolowych – prezentacja podczas targów ENEX

W minionym tygodniu mieliśmy przyjemność gościć na targach ENEX w Kielcach i podczas VIII Ogólnopolskiego Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+ wygłosić prezentację pt. „Instalacje fotowoltaiczne w programach parasolowych”. Projekty parasolowe realizowane w ramach środków pozyskanych z Regionalnych Programów Operacyjnych cieszą się w ostatnim czasie bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród władz gmin jak i ich mieszkańców, […]

Jak prawidłowo dobrać moc instalacji fotowoltaicznej ? cz. 2

Kontynuujemy temat doboru mocy instalacji prosumenckiej. Poniżej opisujemy kolejne czynności, które powinny zostać uwzględnione przy poprawnym doborze mocy instalacji. Dokonanie audytu zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem obowiązującego systemu wsparcia w postaci opustu Audyt obejmuje roczne zużycie energii elektrycznej w budynku, które określane jest poprzez analizę rachunków otrzymanych z zakładu energetycznego w połączeniu z zasadami rozliczania […]

Jak prawidłowo dobrać moc instalacji fotowoltaicznej ? cz. 1

Rozważając montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu swojego domu (lub na gruncie zagospodarowując nie użytkowaną przestrzeń wokół budynku) zastanawiamy się w jaki sposób przygotować się do planowanej inwestycji. Stajemy przed wyborem firmy wykonawczej, analizujemy dostępne na rynku rozwiązania techniczne (dowiedz się czym jest technologia SMART), a także dokonujemy wyboru kluczowych urządzeń instalacji (moduły i falownik). Bardzo […]

Instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw rolnych w praktyce

W ostatnich latach gospodarstwa rolne na terenie Polski rozwijają się w bardzo dynamicznym tempie. Są dobrze zarządzane, posiadają nowe i zmodernizowane budynki, coraz większe parki maszynowe, a co ważniejsze, coraz nowocześniejsze. Wiele maszyn we współczesnym gospodarstwie zasilana jest energią elektryczną co przekłada się na jej rosnące zapotrzebowanie oraz wzrost kosztów z tytułu opłat za nią. […]

Solgen sygnatariuszem porozumienia branży fotowoltaicznej w Polsce

Dnia 7.04 do Ministerstwa Energii wpłynęło pismo skierowane do Podsekretarza Stanu Pana Andrzeja Piotrowskiego wystosowane przez Porozumienie Branży Fotowoltaicznej w Polsce. Dokument zawiera cele porozumienia, propozycje wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz sugestie dotyczące kolejnych koniecznych działań. Ideą porozumienia jest znalezienie kompromisu spełniającego oczekiwania trzech zainteresowanych stron: prosumentów, Ministerstwa Energii oraz branży fotowoltaicznej. Wypracowanie porozumienia opiera […]

Mikroinstalacja – inwestycja krok po kroku

Decydując się na instalację fotowoltaiczną powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych krokach i zasadach, aby nasza instalacja pracowała wydajnie oraz abyśmy mogli cieszyć się jej pracą przez długie lata. Żywotność instalacji, która została dobrze zaprojektowana i wykonana z wysokiej jakości komponentów to okres 25 lat. Regularny serwis instalacji będzie temu sprzyjał, pozwoli także utrzymać odpowiednio wysoką sprawność całego […]

Zielone certyfikaty

Jednym z systemów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej m.in. z instalacji fotowoltaicznych są tzw. zielone certyfikaty. Są to świadectwa pochodzenia poświadczające ilość wytworzonej energii w instalacji, ich cena kształtowana jest bez ingerencji państwa poprzez mechanizmy rynkowe. Zielone certyfikaty jako system wsparcia dedykowane są dla przedsiębiorców (nie mogą korzystać z nich osoby fizyczne). O świadectwach pochodzenia możemy […]

Polegamy na sprawdzonej technologii