SOLGEN dołącza do SBF POLSKA PV

Z wielką radością informujemy o dołączeniu Solgen do Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV. Nasza firma została członkiem wspierającym organizacji zajmującej się propagowaniem rozwoju i popularyzacją systemów fotowoltaicznych w naszym kraju. Działania Stowarzyszenia są bardzo istotne ze względu na fakt, iż rynek fotowoltaiczny w Polsce jest bardzo młody, jednocześnie bardzo dynamicznie się rozwija, dlatego istotne […]

Procedura przyłączenia mikroinstalacji

Nieodłącznym etapem inwestycji w przypadku montażu instalacji sieciowej (on-grid) jest jej przyłączenie do sieci energetycznej. Jest to proces kilkuetapowy, odmienny dla mikroinstalacji (o mocy do 40 kW) oraz pozostałych instalacji (powyżej 40 kW). Aby czerpać zyski ze sprzedaży energii z mikroinstalacji do sieci nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej ani uzyskać koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Procedura […]

Taryfy gwarantowane

Nadwyżki energii z instalacji fotowoltaicznej czyli niewykorzystana energia na potrzeby własne może być sprzedawana do sieci. Jednym z systemów wsparcia oferowanych dla instalacji odnawialnych źródeł energii w tym mikroinstalacji fotowoltaicznych będą od 1 lipca 2016 roku (pierwotnie miał być to termin 1 stycznia 2016) taryfy gwarantowane. Beneficjentami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa. […]

Pomiary powykonawcze instalacji

Dla zapewnienia najwyższych standardów oraz bezproblemowej pracy każda instalacja powinna przejść kompleksowy przegląd powykonawczy. Pozwoli to wykryć na wczesnym etapie uszkodzone moduły fotowoltaiczne, nieprawidłowo połączone łańcuchy paneli czy błędy wykonawcze popełnione podczas montażu instalacji. Dzięki temu można uniknąć poważnych problemów w trakcie eksploatacji farmy. Niewykryte defekty czy błędy mogą prowadzić do spadku sprawności i produktywności […]

Krzeszowice – montaż 20 kW

Pod koniec października nasza firma zamontowała instalacje o mocy 20 kW na hali magazynowej w miejscowości Krzeszowice.

Gmina Stare Brusy

Wykonaliśmy 30 instalacji o mocy od 3 do 20 kW, które zostały dofinansowane w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w gminie Stary Brus. Każda instalacja została wyposażona w system antypompujący firmy Solar-Log. Nasza firma zajęła się miedzy innymi parametryzacją urządzeń tak, aby energia produkowana przez poszczególne instalację nie wypływała do sieci co stanowiło jeden z […]

Polegamy na sprawdzonej technologii