Mikroinstalacja – inwestycja krok po kroku

Decydując się na instalację fotowoltaiczną powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych krokach i zasadach, aby nasza instalacja pracowała wydajnie oraz abyśmy mogli cieszyć się jej pracą przez długie lata. Żywotność instalacji, która została dobrze zaprojektowana i wykonana z wysokiej jakości komponentów to okres 25 lat. Regularny serwis instalacji będzie temu sprzyjał, pozwoli także utrzymać odpowiednio wysoką sprawność całego systemu. Należy także zaznaczyć, że instalacja jest w pełni bezobsługowa i w żaden sposób nie obciąża czasowo jak i fizycznie jej użytkowników. Poniżej w kilku krokach przedstawiono proces inwestycyjny jaki należy przejść od pomysłu do realizacji projektu przy decyzji o zainstalowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 • Wybór firmy projektowo-wykonawczej 

Wybór odpowiedniej firmy, która zaprojektuje i wykona instalację to jeden z najważniejszych kroków. Przy wyborze firmy powinniśmy kierować się jej renomą czy doświadczeniem przy wykonywaniu podobnych instalacji. Dobre firmy wykonają dla nas usługę kompleksowo tzn. dobiorą dla nas optymalny system fotowoltaiczny, zaprojektują instalację, dobiorą odpowiednie urządzenia, zamontują instalację, wykonają pomiary wydajności instalacji, a także zajmą się procedurą przyłączenia instalacji do sieci energetycznej. Wybierając firmę nie zawsze powinniśmy się kierować ceną jaką oferują nam za swoje usługi. Najtańsze oferty często wiążą się z zastosowaniem niskiej jakości urządzeń i materiałów co przełoży się na niższą produktywność instalacji oraz jej krótką żywotnością. Decydując się na ofertę firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, która działa w branży w dłuższym okresie czasu mamy pewność, że nasze roszczenia gwarancyjne w przypadku nieoczekiwanych problemów z instalacji zostaną spełnione.

 • Dobór optymalnej mocy, umiejscowienia i rozplanowania instalacji

Jeżeli jest to nowo budowany obiekt instalację fotowoltaiczną należy uwzględnić na jak wcześniejszym etapie projektu, pozwoli to w jak najlepszy sposób wkomponować fotowoltaikę do obiektu, co nie oznacza dyskwalifikowania fotowoltaki w budynkach już istniejących. Instalacja powinna zostać dobrana w taki sposób aby odpowiadała zapotrzebowaniu budynku na energię elektryczną. W przypadku skorzystania z systemu wsparcia w postaci net-meteringu (bilansowania) możemy w pełni wykorzystać energię, która zostanie wyprodukowana w naszej instalacji, ze względu na fakt, że sieć jest niejako naszym magazynem energii. Sprzedaż energii do sieci jest nieopłacalna, zatem nie należy przewymiarowywać instalacji. Energię możemy sprzedawać (nie uwzględniając żadnych stawek preferencyjnych) po średniej cenie hurtowej (ok. 18gr/kWh) co w przypadku poniesienia wyższych kosztów inwestycyjnych dla większej instalacji jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Montując dobraną w projekcie ilość modułów musimy dysponować odpowiednią przestrzenią montażową, możemy wykorzystać przestrzeń na dachu bądź gruncie. Miejsce umiejscowienia paneli uwarunkowane jest przestrzenią jaką dysponujemy, kątem nachylenia paneli, a także kierunkiem skierowania modułów względem południa. Sytuacją idealną jest gdy moduły skierowane są na południe pod kątem ok 35o, wtedy nasze uzyski są najwyższe. W przypadku kilku, kilkunastu stopni odchylenia od południa te uzyski są mniejsze od optymalnych ale instalacja dalej będzie produktywna. Kąt nachylenia modułów również może być różny, w przedziale od 20o do nawet 55o te uzyski są na wysokim poziomie i są do siebie zbliżone.

Rozplanowując instalację musimy wziąć pod uwagę ewentualne zacienienia, które obniżą wydajność działania elektrowni, a w skrajnych przypadkach radykalnie ograniczą jej produktywność. Należy unikać zacienienia przez drzewa, czy odsunąć moduły na bezpieczną odległość od elementów bryły budynku takich jak kominy czy jaskółki, które mogą w określonych porach dnia wyłączać pracę poszczególnych modułów. Konieczne jest również zachowanie bezpiecznej odległości od krawędzi dachu czy rynien.  W przypadku gdy nie da się uniknąć miejscowego zacienienia lub gdy moduły będą zainstalowane w miejscach o różnym kącie nachylenia warto zainwestować w moduły smart, których praca optymalizowana jest indywidualnie na poziomie każdego modułu, co pozwala na wydajną pracę instalacji.

 • Proces montażu

Przed proces montażu powinniśmy udać się wspólnie z instalatorami na dach bądź w miejsce na gruncie gdzie będzie odbywał się montaż w celu inwentaryzacji stanu obecnego, tzn. sprawdzenia w jakim stanie jest pokrycie dachowe przed montażem. Pozwoli to uniknąć nieporozumień po montażu i ewentualnym rozbieżnościom w temacie czy dach był uszkodzony przez firmę instalacyjną czy był to stan przez nią zastany. Nie bójmy się „patrzeć na ręce” firmie wykonującą instalację. My inwestujemy pieniądze, instalacja montowana jest na naszym budynku i to my będziemy ją użytkować. Oprócz zastosowania wysokiej klasy urządzeń i materiałów istotny jest profesjonalny montaż, który będzie nienaganny pod względem technicznym jak i estetycznym. Instalacja musi spełniać również wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Wybierajmy urządzenia, które posiadają certyfikaty, atesty i spełniają odpowiednie normy.

 • Opomiarowanie instalacji 

Pomiary po wykonawcze pozwalają stwierdzić czy instalacja pracuje z odpowiednią wydajnością, o lie ta wydajność odbiega od wydajności projektowanej, a także która część instalacji zaburza jej prawidłowe funkcjonowanie. Ewentualne wadliwe części instalacji będzie można od razu wymienić czy skorygować ich działanie. Nie będzie to rzutowało w przyszłości na spadek produktywności instalacji, a co za tym idzie nie obniży naszych korzyści finansowych wynikających z eksploatacji instalacji.

Dowiedz się więcej o pomiarach tutaj

 • Proces formalno-prawny przyłączenia i uruchomienia instalacji

Na proces ten składa się kilka kroków:

 • wypełnienie wniosku zgłoszeniowego,
 • przygotowanie dokumentacji urządzeń,
 • wykonanie szkicu sytuacyjnego,
 • wykonanie schematu jednokreskowego,
 • podpisanie umowy na odbiór i sprzedaż energii,
 • przyłączenie do sieci.

Podejmując współpracę z firmą, która wykona dla nas usługę kompleksowo wykonają dla nas powyższe czynności w ramach podpisanej umowy.

Dowiedz się więcej o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci tutaj

Okres od momentu porozumienia z firmą wykonawczą do podłączenia instalacji do sieci to ponad dwa miesiące. Prace projektowe trwają kilka dni, dostawa urządzeń to w zależności od producenta od 7 do 14 dni, montaż i konfiguracja urządzeń to w zależności od wielkości instalacji od 1 do 4 dni. Więcej czasu potrwa załatwienie czynności formalno-prawnych. Operator energetyczny ma 30 dni na rozpatrzenie naszego wniosku o przyłączenie mikroinstalacji, podpisanie umowy z zakładem energetycznym to okres nawet 14 dni, montaż licznika zielonej energii to kolejne 7 dni, paramilitaryzacja bądź wymiana układu rozliczeniowego powinna zająć jeden dzień.

Po przyłączeniu do sieci będziemy mogli eksploatować naszą instalację i konsumować energię przez nią produkowaną.

Polegamy na sprawdzonej technologii