Realny uzysk z instalacji fotowoltaicznej.

Po pełnym roku pracy jednej z naszych instalacji (woj. świętokrzyskie)  mieliśmy okazję skonfrontować rzeczywiste uzyski energetyczne z symulacją w programie PV*SOL wykonaną jeszcze przed montażem. Ku naszemu zaskoczeniu nasze oczekiwania okazały się znacznie niższe niż rzeczywiste wskazania systemu monitorowania instalacji. Według symulacji uzysk energii powinien wynosić w przybliżeniu 1005 kWh z każdego kilowata mocy zainstalowanej w ciągu roku natomiast w rzeczywistości uzyskaliśmy 1038 kWh. Warto zaznaczyć, że instalacja jest usytuowana na dwóch połaciach dachu: południowej (120 modułów) i wschodniej (34 moduły) pochylenie dachu wynosi 20 stopni dla obu połaci a mimo to uzysk jest znacznie wiekszy.

Poniżej przedstawiono symulację uzysków energii wykonaną w programie PV*SOL Premium.

A tutaj rzeczywiste pomiary z instalacji.

 

Zakładając, że instalacja w styczniu wyprodukowałaby tyle samo energii co w 2017 roku to całkowity uzysk energii wynosiłby 1038,64 kWh z każdego kilowata mocy zainstalowanej.

Jak widać w Polskich warunkach instalacja jest w stanie wyprodukować znacznie więcej niż średnia krajowa wynosząca 1000 kWh/kWp na rok mimo usytuowania części instalacji na wschód.

 

Polegamy na sprawdzonej technologii