Systemy wsparcia

Jak prawidłowo dobrać moc instalacji fotowoltaicznej ? cz. 2

Kontynuujemy temat doboru mocy instalacji prosumenckiej. Poniżej opisujemy kolejne czynności, które powinny zostać uwzględnione przy poprawnym doborze mocy instalacji. Dokonanie audytu zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem obowiązującego systemu wsparcia w postaci opustu Audyt obejmuje roczne zużycie energii elektrycznej w budynku, które określane jest poprzez analizę rachunków otrzymanych z zakładu energetycznego w połączeniu z zasadami rozliczania […]

Zielone certyfikaty

Jednym z systemów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej m.in. z instalacji fotowoltaicznych są tzw. zielone certyfikaty. Są to świadectwa pochodzenia poświadczające ilość wytworzonej energii w instalacji, ich cena kształtowana jest bez ingerencji państwa poprzez mechanizmy rynkowe. Zielone certyfikaty jako system wsparcia dedykowane są dla przedsiębiorców (nie mogą korzystać z nich osoby fizyczne). O świadectwach pochodzenia możemy […]

Taryfy gwarantowane

Nadwyżki energii z instalacji fotowoltaicznej czyli niewykorzystana energia na potrzeby własne może być sprzedawana do sieci. Jednym z systemów wsparcia oferowanych dla instalacji odnawialnych źródeł energii w tym mikroinstalacji fotowoltaicznych będą od 1 lipca 2016 roku (pierwotnie miał być to termin 1 stycznia 2016) taryfy gwarantowane. Beneficjentami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa. […]

Polegamy na sprawdzonej technologii