Typy instalacji

Instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw rolnych w praktyce

W ostatnich latach gospodarstwa rolne na terenie Polski rozwijają się w bardzo dynamicznym tempie. Są dobrze zarządzane, posiadają nowe i zmodernizowane budynki, coraz większe parki maszynowe, a co ważniejsze, coraz nowocześniejsze. Wiele maszyn we współczesnym gospodarstwie zasilana jest energią elektryczną co przekłada się na jej rosnące zapotrzebowanie oraz wzrost kosztów z tytułu opłat za nią. […]

Gmina Stare Brusy

Wykonaliśmy 30 instalacji o mocy od 3 do 20 kW, które zostały dofinansowane w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w gminie Stary Brus. Każda instalacja została wyposażona w system antypompujący firmy Solar-Log. Nasza firma zajęła się miedzy innymi parametryzacją urządzeń tak, aby energia produkowana przez poszczególne instalację nie wypływała do sieci co stanowiło jeden z […]

Polegamy na sprawdzonej technologii