Zielone certyfikaty

Zielone certyfikaty

Jednym z systemów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej m.in. z instalacji fotowoltaicznych są tzw. zielone certyfikaty. Są to świadectwa pochodzenia poświadczające ilość wytworzonej energii w instalacji, ich cena kształtowana jest bez ingerencji państwa poprzez mechanizmy rynkowe. Zielone certyfikaty jako system wsparcia dedykowane są dla przedsiębiorców (nie mogą korzystać z nich osoby fizyczne). O świadectwach pochodzenia możemy […]

Polegamy na sprawdzonej technologii