Tymbark – pomiary termowizyjne 1 MW

Pomiary wydajności pracy farmy fotowoltaicznej wykonane przy użyciu kamery termowizyjnej w miejscowości Tymbark.

Tymbark_1

Tymbark_2 Tymbark_3 Tymbark_4 Tymbark_5

Polegamy na sprawdzonej technologii