Węgierska Górka Etap III – Szkoła Podstawowa w Ciścu 30 kWp

Szkoła Podstawowa w Ciścu to kolejna placówka oświaty produkująca energię z własnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp.

Montaż został wykonany przy pomocy konstrukcji montażowej Corab przeznaczonej na blachę trapezową. Instalacja składa się ze 102 modułów fotowoltaicznych Jinko Solar 295 Wp oraz falownika Huawei Sun2000-33KTL.

Polegamy na sprawdzonej technologii