Zrealizowane projekty

 

Firma Solgen Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Opracowanie kompleksowego algorytmu obliczeniowego narzędzia informatycznego umożliwiającego automatyczne generowanie audytów energetycznych dla instalacji fotowoltaicznych w trybie „online” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Solgen poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi automatycznego audytu energetycznego instalacji PV w trybie „online”.

W wyniku realizacji usługi badawczej firma Solgen otrzyma kompleksowy i przetestowany algorytm obliczeniowy, umożliwiający zaimplementowanie we własnej działalności usługi „audytu zdalnego”, poprzez wprowadzenie narzędzia informatycznego do automatycznego generowania audytów dla potrzeb swoich klientów, zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznej na własnym obiekcie. Ma ono określać podstawowe parametry instalacji w stosunku do możliwości technicznych i zapotrzebowania na energię definiowanego przez klienta, z uwzględnieniem obowiązującego systemu rozliczeń z zakładem energetycznym (tzw. systemu opustów).

Projekt realizowany jest przy współudziale specjalistów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini)

Całkowita wartość projektu: 49 500 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 44 550 zł

Polegamy na sprawdzonej technologii