Dokumentacja przetargowa SIWZ i PFU – zrobimy to za Ciebie!

Oferta w zakresie przygotowania PFU i SIWZ dla Fotowoltaiki

Wiele procesów inwestycyjny wymaga przygotowania dokumentacji w oparciu o którą zostanie przygotowanie postępowanie przetargowe. Jakość i poprawność przygotowanej dokumentacji często bezpośrednio przekładają się na czas, finalny wynik i czas realizacji inwestycji.

Pomiary wydajności w ofercie Solgen

Oferta w zakresie pomiarów wydajności elektrowni PV

Badania wydajności elektrowni PV polega na pomiarze krzywych prądowo – napięciowych w rzeczywistych warunkach pracy i odniesienie wyników pomiarów do parametrów znamionowych z karty katalogowej. Tego typu pomiar pozwala jednoznacznie określić czy wykonana instalacja pracuje z odpowiednią wydajnością, czy ta wydajność z określonych powodów jest obniżona.