Czy sama pompa ciepła wystarczy do ogrzania domu?

Powietrzne pompy ciepła pozyskują energię do ogrzewania budynku z powietrza zewnętrznego. Obawy pojawiają się na myśl o ogrzewaniu w sezonie zimowym kiedy to temperatura na zewnątrz spada poniżej 0°C. Czy również w takie dni pompa ciepła ogrzeje budynek? Czy konieczne jest pozostawienie rezerwowego źródła ciepła?

Krótka powtórka - jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła jest urządzeniem, które na drodze przemian termodynamicznych przenosi ciepło z dolnego źródła o niższej temperaturze do górnego źródła o temperaturze wyższej. Dolnym źródłem może być powietrze a górnym - woda w grzejnikach, stąd typ pompy powietrze/woda. Do przeprowadzenia niezbędnych procesów konieczne jest wykorzystanie m.in. sprężarki oraz pomp obiegowych dolnego i górnego źródła. Są to elementy, które wymagają zasilania energią elektryczną, przy czym najwięcej zużywa jej sprężarka.

O tym, ile ciepła przy zadanych temperaturach dostarczy urządzenie, informuje współczynnik COP - współczynnik wydajności pompy ciepła.

Przykład: pompa ciepła Panasonic All-in-One

  • Jednostka o mocy 7 kW
  • Temperatura powietrza zewnętrznego: 2°C
  • Temperatura wody na wyjściu z pompy: 35°C
  • COP = 3,41 kW

czyli z 1 kWh energii elektrycznej urządzenie wyprodukuje 3,41 kW energii cieplnej.

Jak urządzenie poradzi sobie przy niższej temperaturze?

  • Temperatura powietrza zewnętrznego: -7°C
  • Temperatura wody na wyjściu z pompy: 35°C
  • COP = 2,87 kW

czyli z 1 kWh energii elektrycznej urządzenie wyprodukuje 2,87 kW energii cieplnej, co pokazuje, że nadal pompa ciepła jest w stanie ogrzewać wodę w instalacji grzewczej.

Dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika stanowi wyposażanie takich instalacji w grzałkę elektryczną, która to ogrzewa wodę w buforze w momencie, kiedy pompa sama nie wytworzy odpowiedniej ilości energii cieplnej do ogrzania budynku do zadanej temperatury.


Przewymiarowanie się nie opłaca

Przede wszystkim będzie się to wiązać z dużo wyższymi kosztami inwestycyjnymi, ponieważ jednostka o wyższej mocy będzie po prostu droższa. Dodatkowo przy wyższych temperaturach powietrza może dojść do sytuacji, kiedy to zostanie przekroczony zakres regulacji mocy sprężarki a to przełoży się bezpośrednio na skrócenie jej żywotności, ponieważ urządzenie to zużywa się szybciej w krótkich cyklach pracy. 

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że w ostatnich latach dni z temperaturami -15°C  czy mniej zdarzają się rzadko i stanowią małą część sezonu grzewczego.