Dobór instalacji fotowoltaicznej


Lokalizacja

Montaż instalacji fotowoltaicznej można wykonać na dachu budynku zarówno skośnym jak i płaskim oraz przy budynku. Większość instalacji montowanych jest na dachu takie rozwiązanie ma kilka zalet: Po pierwsze jest nieco tańsze gdyż  systemy montażowe na dach są tańsze niż na grunt. Pod drugie w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300 metrów możliwe jest wystawienie faktury z 8 VAT łącząc dostawę urządzeń z usługą montażu. Z kolei montaż na gruncie po warunkiem że jest zrealizowany w niezacienionym miejscu pozwala na uzyskanie nieco wyższych uzysków energii z uwagi na lepsze chłodzenie modułów PV oraz lepsze ustawienie. Moduły zamontowane na konstrukcji naziemnej są także łatwiejsze w serwisowaniu w tym czyszczeniu.

Typ instalacji 

W przypadku gdy budynek posiada dostęp do sieci energetycznej zdecydowanie lepszym wyborem jest instalacja sieciowa (podłączona do sieci). Instalacje wyspowe mają ekonomiczne uzasadnienie tylko w miejscach nie dostęp do sieci publicznej nie jest możliwy.

Pochylenie i kierunek instalacji fotowoltaicznej

Instalacja PV bez względu na to, czy jest to instalacja dachowa czy naziemna, zawsze powinna być pochylona w kierunku południowym. Dzięki temu zwiększymy ilość energii, jak będzie mogła do niej dotrzeć. Ustalenie kąta, pod jakim będą pochylane moduły, uzależnione jest od dwóch czynników: okresu pracy instalacji w ciągu roku oraz technicznych możliwości montażu.

Optymalny kąt pochylenia instalacji w przypadku instalacji podłączonych do sieci  powinien zawierać się w przedziale:

  • dla południa Polski: 25-40°
  • dla północy Polski: 30-50°.

Z kolei dla instalacji wyspowych działających poza siecią, wybór optymalnego pochylenia modułów powinien gwarantować zapewnienie możliwie stałego poziomu produkowanej energii w okresie pracy instalacji.
Ustawienie instalacji w kierunku idealnie południowym jest bardzo często niemożliwe. Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że im większe odchylenie od kierunku południowego, tym większe generowane będą straty. Najmniejszy wpływ ma odchylenie do 15° – jego znaczenie jest praktycznie zaniedbywalne. Przy odchyleniu od południa o kąt do 30° przynosi straty w granicach 2%. Dla odchylenia o 60° jest to już około 10%. Zaś dla całkowitego skierowania na wschód lub zachód strata kształtuje się na poziomie około 20%.

System nadążny

System nadążny pozwala zwiększyć uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej. Porównując do optymalnie usytuowanej instalacji trwale związanej z gruntem, dzięki takiemu systemowi, średnioroczny uzysk może zostać zwiększony o około 29% (odpowiednio w lato jest to ok. 39%, zaś zimą około 20%).
Wadami takiego systemu są jednak zwiększone nakłady finansowe. Przede wszystkim same koszty inwestycyjne są już około 15-25% większe niż w przypadku standardowego systemu. Kolejno wyższe są koszty serwisowania i utrzymania.

Odstępy między rzędami 

W przypadku występowania więcej niż jednego rzędu modułów, które są usytuowane na gruncie, należy zadbać o to, aby kolejne rzędy nie zacieniały się wzajemnie. Odległość między modułami powinna zostać ustalona dokładnie już na etapie projektowym. Jest ona uzależniona od: kąta pochylenia modułów, wysokości konstrukcji modułów, szerokości geograficznej, dopuszczalnego stopnia zacienienia. Minimalną odległość między rzędami oblicza się na 22 grudnia, ponieważ właśnie wtedy słońce znajduje się najniżej nad horyzontem. Obliczenie wymaganej możliwości jest możliwe za pomocą wzoru.

Użyte tagi

fotowoltaika OZE