28/03/2022

Jakie dofinansowanie na pompę ciepła w 2022 r.?

Dla domu | Dotacje | Pompy ciepła

Wyróżniamy dwa rodzaje inwestycji w pompy ciepła – wymianę starego źródła w istniejącym budynku lub montaż w nowym budynku. Technicznie inwestycje te dzieli wiele aspektów ale łączy jeden – poniesienie kosztów. Przyjrzymy się opcjom dofinansowań, które czekają na inwestorów w 2022 r. 

Czyste Powietrze

Na początku należy wspomnieć o zmianach w programie, które zaszły właśnie na początku roku:

 • brak dotacji na zakup i montaż kotła na węgiel
 •  wyższa dotacja dla mniej zamożnych beneficjentów: w przypadku osób, których dochód miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie nie przekracza 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe) będzie czekać dofinansowanie nawet do 90% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 69 tys. zł.

Poziom podstawowy

dochód roczny wnioskodawcy do 100000 zł

 • wymiana źródła ciepła na pompę ciepła: do 9 000 zł 

Poziom podwyższony

dla gospodarstwa wieloosobowego dochody miesięczne do 1400 zł/os netto, dla gospodarstwa jednoosobowego dochody miesięczne do 1960 zł/os netto

 • wymiana źródła ciepła na pompę ciepła: do 18 000 zł 

Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania na instalację fotowoltaiczną w wysokości 5000 zł, ze względu na integrację programu Mój Prąd oraz Czyste Powietrze. Dotację tą można otrzymać zarówno dla podstawowego jak i podwyższonego poziomu dofinansowaniu przy wymianie źródeł na pompę ciepła lub na inne niż pompa ciepła.


Moje Ciepło

Dofinansowanie dotyczyć będzie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Uruchomienie naboru wniosków planowane jest na przełom I i II kwartału 2022 r.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 • Nowy budynek mieszkalny, czyli taki, dla którego nie zostało jeszcze złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy albo nie został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu. Co ważne: Dotacja będzie przysługiwać również w przypadku nowego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w odniesieniu do którego zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie został złożony nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Dofinansowanie z programu “Moje Ciepło” będzie udzielane na zakup i montaż pomp ciepła: powietrznych, wodnych lub gruntowych, służących do samego ogrzewania domu lub ogrzewania z przygotowywaniem ciepłej wody użytkowej. NFOŚiGW przewiduje wsparcie finansowe w formie bezzwrotnych dotacji w wysokości od 30 do 45 % kosztów kwalifikowanych. Tym samym maksymalna kwotą możliwa do uzyskania będzie wynosić od 7 tys. zł do 21 tys. zł. Okres kwalifikowalności wniosków będzie liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Planowana data uruchomienia naboru wniosków to I lub II kwartał 2022 r.

Liczy się standard energetyczny budynku!

Dotacja udzielana będzie wyłącznie dla budynków o podwyższonym standardzie energetycznym. Aby uzyskać dofinansowanie wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej może wynosić do:

 • 63 kWh/m² w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 r.
 • 55  kWh/m² w ciągu roku dla wniosków składanych w kolejnych latach prowadzonego naboru.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga ta dedykowana jest przedsięwzięciom związanym z modernizacją budynków mieszkalnych. Pozwala na odliczenie od podatku dochodowego wszelkich kosztów poniesionych na inwestycje takie jak np. wymiana źródła ciepła na pompę ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Co ważne ulgę tę można łączyć z dotacją Czyste Powietrze. W takim przypadku wartość inwestycji jest pomniejszana o kwotę uzyskaną w ramach danego programu dotacyjnego.

Maksymalna kwota odliczenia przypadająca na podatnika to 53 tys. zł.

Ulga przysługuje wyłącznie dla osób fizycznych, których dochody rozliczane są według:

 • jednolitej stawki podatku liniowego (19%)
 • skali podatkowej (17% lub 32%)
 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Aby skorzystać z ulgi należy w ramach zeznania podatkowego wskazać inwestycję w instalację fotowoltaiczną lub inne przedsięwzięcia objęte ulgą oraz wartość poniesionych kosztów. Wydatki te wpływają na zmniejszenie podstawy opodatkowania, co ostatecznie przekłada się na obniżenie wysokości podatku dochodowego. 

Podstawę odliczenia stanowią wydatki potwierdzone w formie faktur. Faktura sprzedażowa, którą należy przedstawić Urzędowi Skarbowemu musi być wystawiona po 1 stycznia 2019 r. a 31 grudnia w roku, za który dokonywane jest rozliczenie. W formularzu PIT wpisywana jest kwota brutto.

Ważne!

Do zeznania PIT należy dołączyć wypełniony formularz PIT/0.

Zajmujemy się formalnościami – wniosek do programu Czyste Powietrze złożymy za Ciebie!

Zapoznaj się z naszą ofertą Pomp ciepła lub zadzwoń pod numer +48 12 307 16 14.

Źródło: NFOŚiGW

  

Zobacz jeszcze:
15/12/2021
Agroenergia – ponowne dotacje dla rolników
Dla rolników | Fotowoltaika
22/04/2022
Dofinansowanie do pomp ciepła z PGNiG
Dla domu | Dotacje | Fotowoltaika
Więcej artykułów

Jesteś zainteresowany oszczędzaniem na prądzie?

  Wypełnij formularz
  Rodzaj inwestycji – zaznacz jedną z opcji