Łączymy siły z PGNiG!

Będąc częścią Grupy Kapitałowej PGNiG stawiamy kolejny krok na drodze ku rozwojowi czystej energii w Polsce. Celem jest zagospodarowanie przez PGNiG nowych, dynamicznie rozwijających się rynków zielonej energii, poprzez usługi sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz powiązanych z nimi produktów – przede wszystkim pomp ciepła, ale również magazynów energii.

Inwestycje w obszar energetyki odnawialnej to jeden z priorytetów zarówno Grupy Kapitałowej PGNiG, jak i powstającego z połączenia PGNiG z PKN ORLEN i Grupą Lotos  koncernu multienergetycznego. Zrównoważony rozwój zajmuje istotne miejsce w budowie koncernu i realizacji strategii dywersyfikacji źródeł energii. Strategia ta jest nie tylko odpowiedzią na wyzwania wynikające m.in. ze zmian klimatycznych, ale przede wszystkim stanowi gwarancję bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG S.A.

W efekcie akwizycji, PGNiG rozbuduje swoje kompetencje elektroenergetyczne i poszerzy ofertę dla klientów biznesowych oraz indywidulanych.

Jesteśmy przekonani, że wzbogacenie oferty sprzedażowej PGNiG o dodatkowe rozwiązania, takie jak instalacje fotowoltaiczne dla klientów biznesowych i indywidualnych oraz pompy ciepła i inne rozwiązania okołoenergetyczne spotka się z dużym zainteresowaniem wielu odbiorców. Dysponując 135 biurami obsługi klienta i portfolio ponad siedmiu milionów klientów możemy istotnie przyczynić się do rozwoju czystej energii w Polsce.

Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG S.A.

Natomiast Bogdan Szymański, prezes Solgen uważa, że wejście Solgen do Grupy Kapitałowej PGNiG pozwoli spółce jeszcze szybciej się rozwijać, aby w obszarze odnawialnej energetyki prosumenckiej i komercyjnej stać się kluczowym graczem na rynku.

Źródło: PGNiG

  

Użyte tagi

PGNiG