Mój Prąd 3.0

Po ogromnym zainteresowaniu poprzednimi edycjami już od 1 lipca 2021 rusza kolejny, trzeci nabór w ramach programu "Mój Prąd”.

Program priorytetowy Mój Prąd został uruchomiony, aby wspomagać rozwój energetyki prosumenckiej i miał stać się impulsem do zwiększenia produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Z Programu korzystać może każdy, kto jest prosumentem, tj. wytwarza prąd na potrzeby własne, oraz posiada umowę kompleksową z wybranym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Dotacji podlegają mikroinstalacje o mocy od 2 do 10 kW, niebędące rozbudową istniejących już instalacji.

W trzeciej edycji programu zmianie ulega kwota dofinansowania możliwa do uzyskania. Po zmianie kwota ta wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 3000 zł.

Termin trzeciego naboru potrwa od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dokumentami niezbędnymi do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie są:

  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego “Mój Prąd” (RODO),
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).


Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej! Nie ma konieczności wysyłania dokumentacji papierowej do NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje wraz z aktualnymi wzorami wniosków znajdują się na stronie https://mojprad.gov.pl/.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą Fotowoltaika dla domu i skorzystania z możliwości wstępnego doboru instalacji fotowoltaicznej. Nasi konsultanci dostępni są pod numerem telefonu 12 307 16 14.

Użyte tagi

fotowoltaika mój prąd