30/03/2022

Mój Prąd 4.0 – na co można uzyskać dofinansowanie?

Dla domu | Dotacje | Fotowoltaika

Nabór wniosków do Mój Prąd 4.0 rozpoczął się 15 kwietnia 2022 r. Jak zapowiadano dotychczasowa dotacja na instalacje fotowoltaiczne zostanie rozszerzona o dodatkowe elementy.

Beneficjenci

Kolejna już czwarta edycja programu nadal dedykowana jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Składanie wniosków będzie odbywać się drogą elektroniczną.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie w czwartej edycji programu Mój Prąd nadal jest przyznawane na instalacje fotowoltaiczne z tym wyjątkiem, że skorzystać będą mogli wyłącznie prosumenci rozliczający się w ramach net-billingu.

  • mikroinstalacja fotowoltaiczna – do 4 tys. zł
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna z dodatkowymi elementami – do 5 tys. zł

Dodatkowymi elementami, o które można rozbudować instalację, a których celem jest zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej są:

  • magazyny energii elektrycznej – o minimalnej pojemności 2 kWh, przy czym koszt za 1 kWh to maksymalnie 4 tys. zł – do 7,5 tys. zł
  • magazyny ciepła – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem – do 5 tys. zł
  • system zarządzania energią HEMS/EMS – tylko w przypadku mikroinstalacji wyposażonych w magazyn ciepła lub energii – do 3 tys. zł

Maksymalna wysokość dofinansowania możliwa do uzyskania to 20,5 tys. zł.

Dofinansowanie również dla osób posiadających już instalację

Okresem kwalifikowalności wniosków jest 1 lutego 2020 r. Oznacza to, że osoby, które posiadają już instalację fotowoltaiczną, a nie skorzystały z poprzednich edycji programu, będą mogły uzyskać dofinansowanie w obecnym naborze. Warunek jest jeden – przejście na rozliczenie w systemie net-billingu. Dla tych grantobiorców przeznaczona jest dotacja w wysokości 2 tys. zł.

Ważne!

Z dotacji Mój Prąd 4.0 będą mogli skorzystać również użytkownicy, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach poprzednich edycji Mój Prąd! Warunkiem jest właśnie przejście na rozliczanie w net-billingu. W takim przypadku wysokość dodatkowej dotacji do samej instalacji wynosi 2 000 zł, a do pozostałych elementów tyle samo co w pozostałych przypadkach.

Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie NFOŚiGW.

Zapoznaj się z naszą ofertą Dla domu lub skontaktuj się z nami pod nr tel. 12 307 16 14.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz jeszcze:
27/04/2022
Które magazyny ciepła podlegają dotacji z Mój Prąd 4.0?
Dla domu | Dotacje | Fotowoltaika
22/03/2022
Po co stosować bufor w instalacji z pompą ciepła?
Dla domu | Pompy ciepła
Więcej artykułów

Jesteś zainteresowany oszczędzaniem na prądzie?

    Wypełnij formularz
    Rodzaj inwestycji – zaznacz jedną z opcji