14/01/2020

“Mój Prąd” – II nabór wniosków już ruszył!

Dotacje

Z programu “Mój Prąd” można korzystać od 30 sierpnia 2019 r. I nabór wniosków cieszył się dużym zainteresowaniem. Od 13 stycznia 2020 r. ruszyła II tura składania wniosków.

Program priorytetowy Mój Prąd został uruchomiony, aby wspomagać rozwój energetyki prosumenckiej i miał stać się impulsem do zwiększenia produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Z Programu korzystać może każdy, kto jest prosumentem, tj. wytwarza prąd na potrzeby własne, oraz posiada umowę kompleksową z wybranym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Kwota dofinansowania możliwa do uzyskania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednakże nie może wynosić więcej niż 5 tys. zł.

Termin drugiego naboru potrwa aż do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dokumentami niezbędnymi do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie są:

  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego “Mój Prąd” (RODO),
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).


Wnioski można składać w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie bądź też przesłać drogą pocztową lub kurierem. Ponadto wnioski składać można on-line za pomocą profilu zaufanego oraz e-dowodu.

Szczegółowe informacje wraz z aktualnymi wzorami wniosków znajdują się na stronie https://mojprad.gov.pl/.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą Fotowoltaika dla domu i skorzystania z możliwości wstępnego doboru instalacji fotowoltaicznej. Nasi konsultanci dostępni są pod numerem telefonu 12 307 16 14.

Zobacz jeszcze:
08/01/2021
Śnieg a instalacja fotowoltaiczna
Fotowoltaika
13/11/2020
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej – dotacja na fotowoltaikę
Dotacje | Fotowoltaika
Więcej artykułów

Jesteś zainteresowany oszczędzaniem na prądzie?

    Wypełnij formularz
    Rodzaj inwestycji – zaznacz jedną z opcji