“Mój Prąd”- nabór wniosków rozpoczęty!

Po ponad miesiącu oczekiwań, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do Programu “Mój Prąd”.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, od 30 sierpnia do 20 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji środków.

Budżet Programu wynosi 1 miliard złotych, przy czym dofinansowanie w formie dotacji- do 50% kosztów kwalifikowanych- wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł.

Wniosek należy złożyć osobiście w formie papierowej w siedzibie NFOŚiGW lub wysłać pocztą.

Dokumentami wymaganymi przy składaniu wniosku będą;

  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją “Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenia o dokonanej zapłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego “Mój Prąd”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie NFOŚiGW .