08/03/2022

Moje Ciepło – dofinansowania do pomp ciepła

Dla domu | Pompy ciepła

Dotychczas dostępne programy dofinansowań zakupu pomp ciepła przeznaczone były dla istniejących budynków. Co natomiast z nowymi budynkami w sytuacji, kiedy w wielu regionach obowiązują już tzw. uchwały antysmogowe? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział uruchomienie dotacji również dla takich inwestycji. Już wkrótce ruszy nabór wniosków do programu “Moje Ciepło”.

Główne założenie programu

Dofinansowanie dotyczyć będzie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, co sprawi, że program będzie komplementarny wobec programu “Czyste Powietrze”. 

Beneficjenci

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

  • Nowy budynek mieszkalny, czyli taki, dla którego nie zostało jeszcze złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy albo nie został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu. 

Ważne!

Dotacja będzie przysługiwać również w przypadku nowego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w odniesieniu do którego zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie został złożony nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. 


Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie z programu “Moje Ciepło” będzie udzielane na zakup i montaż pomp ciepła: powietrznych, wodnych lub gruntowych, służących do samego ogrzewania domu lub ogrzewania z przygotowywaniem ciepłej wody użytkowej. 


Wysokość dotacji

NFOŚiGW przewiduje wsparcie finansowe w formie bezzwrotnych dotacji w wysokości od 30 do 45 % kosztów kwalifikowanych. Tym samym maksymalna kwotą możliwa do uzyskania będzie wynosić od 7 tys. zł do 21 tys. zł.

Ważne!

Tak jak w innych programach prowadzonych przez NFOŚiGW, tak samo w programie “Moje Ciepło” dotacja udzielana będzie po zakończeniu inwestycji.

Okres kwalifikowalności wniosków

Okres kwalifikowalności wniosków będzie liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Planowana data uruchomienia naboru wniosków to I lub II kwartał 2022 r.

Liczy się standard energetyczny budynku!

Dotacja udzielana będzie wyłącznie dla budynków o podwyższonym standardzie energetycznym. Aby uzyskać dofinansowanie wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej może wynosić do:

  • 63 kWh/m² w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 r.
  • 55  kWh/m² w ciągu roku dla wniosków składanych w kolejnych latach prowadzonego naboru.

Zapoznaj się z naszą ofertą Pomp ciepła lub zadzwoń pod numer +48 12 307 16 14.

Źródło: NFOŚiGW

  

Zobacz jeszcze:
30/03/2022
Mój Prąd 4.0 – na co można uzyskać dofinansowanie?
Dla domu | Dotacje | Fotowoltaika
08/04/2021
Dolny Śląsk w walce ze smogiem!
Dotacje | Fotowoltaika
Więcej artykułów

Jesteś zainteresowany oszczędzaniem na prądzie?

    Wypełnij formularz
    Rodzaj inwestycji – zaznacz jedną z opcji