02/05/2022

Moje Ciepło – ruszył nabór wniosków!

Dla domu | Pompy ciepła

Od 29 kwietnia 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego programu.

Beneficjenci

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli (odbiorców końcowych) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

  • Nowy budynek mieszkalny, czyli taki, dla którego nie zostało jeszcze złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy albo nie został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu. 

Ważne!

Dotacja przysługuje również w przypadku nowego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w odniesieniu do którego zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie został złożony nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. 


Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie z programu “Moje Ciepło” udzielane jest na zakup i montaż pomp ciepła: powietrznych, wodnych lub gruntowych, służących do samego ogrzewania domu lub ogrzewania z przygotowywaniem ciepłej wody użytkowej. 

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.


Wysokość dotacji

W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe w formie bezzwrotnych dotacji w wysokości od 30 do 45 % kosztów kwalifikowanych. Tym samym maksymalna kwotą możliwa do uzyskania wynosi od 7 tys. zł do 21 tys. zł.

Ważne!

Tak jak w innych programach prowadzonych przez NFOŚiGW, tak samo w programie “Moje Ciepło” dotacja udzielana będzie po zakończeniu inwestycji.
Źródło: NFOŚiGW

Okres kwalifikowalności wniosków

Okres kwalifikowalności wniosków: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r.

Liczy się standard energetyczny budynku!

Dotacja udzielana będzie wyłącznie dla budynków o podwyższonym standardzie energetycznym. Aby uzyskać dofinansowanie wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej może wynosić do:

  • 63 kWh/m² w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 r.
  • 55  kWh/m² w ciągu roku dla wniosków składanych w kolejnych latach prowadzonego naboru.

Zapoznaj się z naszą ofertą Pomp ciepła lub zadzwoń pod numer +48 12 307 16 14.

Źródło: NFOŚiGW

  

Zobacz jeszcze:
30/03/2022
Mój Prąd 4.0 – na co można uzyskać dofinansowanie?
Dla domu | Dotacje | Fotowoltaika
30/03/2021
Słoneczna Żywiecczyzna: rusza dodatkowy nabór!
Dotacje | Fotowoltaika
Więcej artykułów

Jesteś zainteresowany oszczędzaniem na prądzie?

    Wypełnij formularz
    Rodzaj inwestycji – zaznacz jedną z opcji