06/04/2022

Net-billing a okres zwrotu z instalacji

Dla domu | Fotowoltaika

Od 1 kwietnia 2022 r. w Polsce obowiązuje nowy system rozliczania energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne. Net-billing – bo o nim mowa – budzi wiele obaw związanych głównie z opłacalnością systemów PV. Jak jest w rzeczywistości?

Na czym polega net-billing?

Net-billing polega na wartościowym rozliczaniu nadwyżek energii elektrycznej wygenerowanej w mikroinstalacji. Faktycznie system ten będzie funkcjonować od 1 lipca 2022 r. Okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. jest okresem przejściowym, kiedy to instalacje zgłoszone po 1 kwietnia będą rozliczane jeszcze w ramach opustów. Później nastąpi rozliczanie w oparciu o średnie ceny miesięczne energii, a docelowo od 1 lipca 2024 r. rozliczanie to będzie odbywać się w oparciu o ceny godzinowe.

Każdy prosument będzie posiadać konto, w ramach którego będzie zasilać depozyt prosumencki. Depozyt ten będzie zasilany nadwyżkami wyprodukowanej energii elektrycznej, liczonej po cenie rynkowej. Zgodnie z etapami wdrażania net-billingu do 1 lipca 2024 r. będzie to średnia miesięczna cena energii. Z tego depozytu prosument będzie mógł opłacać rachunki za energię.

Ważne!

Z depozytu prosumenckiego będzie można opłacać jedynie część związaną z energią elektryczną. Część związana z kosztami dystrybucji czy podatkiem VAT będzie opłacana poza depozytem. 

Depozyt będzie rozliczany w okresach, w których mamy rozliczenie z zakładem energetycznym. Dlatego też w przypadku instalacji, które rozpoczynają produkcję w miesiącach zimowych najbardziej korzystny będzie jak najdłuższy okres rozliczeniowy, np. półroczny. Wtedy w części okresu produkcja energii przez instalację fotowoltaiczną będzie wysoka więc bilans depozytu na koniec okresu rozliczeniowego będzie dodatni i nie będzie konieczności zapłaty wysokiego rachunku. 

Jakiego okresu zwrotu mogą spodziewać się przyszli prosumenci?

Depozyt będzie rozliczany w okresach, w których mamy rozliczenie z zakładem energetycznym. Dlatego też w przypadku instalacji, które rozpoczynają produkcję w miesiącach zimowych najbardziej korzystny będzie jak najdłuższy okres rozliczeniowy, np. półroczny. Wtedy w części okresu produkcja energii przez instalację fotowoltaiczną będzie wysoka więc bilans depozytu na koniec okresu rozliczeniowego będzie dodatni i nie będzie konieczności zapłaty wysokiego rachunku.

Przykładowy okres zwrotu

Założenia:

 • moc instalacji – 5 kWp
 • autokonsumpcja – 25%
 • cena zakupu energii – 760 zł/MWh
 • cena sprzedaży energii – 550 zł/MWh
 • wzrost kosztów energii – 8%

Okres zwrotu przy powyższych założeniach to ok. 7,5 roku. Jeśli uwzględnimy dotacje, np. Mój Prąd 4.0 (o którym pisaliśmy tutaj) oraz ulgę termomodernizacyjną, instalacja zwraca się w ciągu 6 lat. 

Jak wyglądałby przykładowy rachunek z taką instalacją fotowoltaiczną?

 • koszt zakupu energii przy zużyciu 5000 kWh/rok: 3800 zł + opłaty stałe
 • oszczędność na net-billingu: 1912 zł plus oszczędność na autokonsumpcji: 951 zł daje roczne oszczędności na poziomie 2863 zł
 • roczny rachunek po zamontowaniu instalacji PV spadnie do 930 zł + opłaty stałe

Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową cen energii taki system rozliczenia, mimo że mniej korzystny od opustów, nadal będzie przynosił korzyści.

Zobacz jeszcze:
30/03/2022
Mój Prąd 4.0 – na co można uzyskać dofinansowanie?
Dla domu | Dotacje | Fotowoltaika
14/12/2021
Net-billing – na czym polega nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych?
Fotowoltaika | Technologia
Więcej artykułów

Jesteś zainteresowany oszczędzaniem na prądzie?

  Wypełnij formularz
  Rodzaj inwestycji – zaznacz jedną z opcji