09/02/2021

Opłata mocowa – na czym polega?

Fotowoltaika

Opłata mocowa obowiązuje już 1 stycznia 2021r. Wiadome jest, że jej wprowadzenie wiąże się ostatecznie z większymi opłatami za energię. Jednak na czym dokładnie polega ta opłata? Czy wszyscy odbiorcy będą płacić tyle samo i najważniejsze – o ile więcej?

Czym jest opłata mocowa?

Opłatą mocową nazywamy opłatę, jaka jest pobierana od odbiorców końcowej energii elektrycznej na poczet sfinansowania kosztów rezerwy mocy w systemie energetycznym. Środki, które zostaną otrzymane z opłaty mocowej, mają trafić do spółek energetycznych i zostać wykorzystane na budowę nowych czy modernizację i utrzymanie istniejących już bloków wytwórczych. Pobierana jest w sposób bezpośredni (od odbiorców, którzy są przyłączeni bezpośrednio do linii przesyłowej) lub pośredni (za pomocą operatora systemu dystrybucyjnego) od Operatora Systemu Przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych. 

Ile wyniesie opłata mocowa?

Koszt opłaty mocowej będzie różny, dla osoby fizycznej oraz dla firmy.

W przypadku firmy, opłata mocowa wynosi 76,20zł/MWh, pobierana od poniedziałku do piątku w godzinach 7-21, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. Dla osoby fizycznej, wartość opłaty mocowej będzie opłatą ryczałtową, w zależności od ilości rocznie zużywanej energii elektrycznej i waha się pomiędzy 1,87zł/mies do 10,46zl/mies brutto. 

Opłata mocowa najbardziej dotknie przedsiębiorców, ponieważ to oni pokryją prawie 80% kosztów. Łączna kwota opłaty mocowej pobranej w 2021 roku wyniesie 5,6 mld zł, a aż 4,48 mld zł to wartość, jaka zostanie pobrana od firm. Pozostała część dotyczy odbiorców indywidualnych.

Czy opłata mocowa wpłynie na wzrost zainteresowania fotowoltaiką?

Opłata mocowa zdecydowanie spowoduje wzrost opłaty za koszty dystrybucji w godzinach szczytowego zapotrzebowania. Efektem tego będzie przeniesienie wszelkiego rodzaju energochłonnych procesów technologicznych poza godziny szczytu. Planowane jest również, że firmy same będą inwestowały w swoje swoje źródła energii. Dla prosumentów firmowych, zainwestowanie w fotowoltaikę pozwoli na częściowe zwolnienie z opłaty. W przypadku gospodarstw domowych, koszty zostaną obniżone do opłaty stałej, do której zostanie doliczona opłata mocowa.


Zobacz jeszcze:
04/05/2021
Innowacyjne technologie nagrodzone medalami Targów ENEX 2021!
Fotowoltaika
07/01/2021
Punkty partnerskie – ThermalEco
Fotowoltaika
Więcej artykułów

Jesteś zainteresowany oszczędzaniem na prądzie?

    Wypełnij formularz
    Rodzaj inwestycji – zaznacz jedną z opcji