Po co stosować bufor w instalacji z pompą ciepła?

Zbiornik buforowy stanowi jeden z najbardziej kontrowersyjnych elementów w instalacji z pompą ciepła. Jego obecność pozwala na pracę pompy w dłuższych cyklach. Jednak czy jest to aż tak istotne, aby zwiększać koszty inwestycji nawet o kilka tysięcy?

Zbiornik buforowy, czyli właściwie jaki?

Zasobnik buforowy wyglądem przypomina zbiornik ciepłej wody użytkowej. Jest to dobrze zaizolowany zbiornik, w którym gromadzona jest woda grzejna. Rozdziela on hydraulicznie oraz czasowo pompę ciepła od odbiorników - umożliwia to pompie pracę z nominalną mocą.  Pompa ciepła ogrzewa wodę zgromadzoną w buforze aż do osiągnięcia zadanej temperatury, po czym wyłącza się i załącza ponownie dopiero w momencie kiedy temperatura w zbiorniku spadnie poniżej ustalonej wartości. 

Jaką rolę w instalacji pełni bufor?

  • dzięki zastosowaniu bufora w instalacji z pompą ciepła zapewniony zostaje odpowiedni przepływ, który gwarantuje odpowiednią pracę pompy, czyli pracę w długich cyklach. Niewłaściwy przepływ to niekorzystne cykle uruchomień sprężarki (częste i krótkie) co wpływa na skrócenie żywotności tego elementu, a tym samym całego urządzenia,
  • bufor może posłużyć do magazynowania nadwyżek energii, szczególnie tych wytworzonych z innych źródeł. Przykład? Połączenie pompy ciepła z innym źródłem szczytowym. Jeśli pompa ciepła połączona jest z drugim źródłem szczytowym istnieje możliwość zgromadzenia ciepłej wody w buforze i wykorzystania go w późniejszych godzinach.

Można spotkać się z powszechną opinią, że wykorzystanie bufora o dużej pojemności pozwoli na zakumulowanie  w nim w ciągu dnia tak dużej ilości energii cieplnej, aby zapewnić stałe ogrzewanie domu w ciągu nocy. Jest to błędne przekonanie - nawet zbiornik o pojemności 1000 l nie pozwoli na ciągłe ogrzewanie budynku przez kilkanaście godzin.

Ważne!
W instalacjach domowych najczęściej stosowane są zbiorniki o pojemności 200-300 l. Źródło: materiały własne Solgen.


Kiedy zastosowanie bufora będzie niezbędne?

  • zastosowanie pompy ciepła w modernizowanym budynku może wymagać zastosowania zbiornika buforowego ze względu na małą objętość zładu wody oraz bezwładności układu grzejnikowego, który szybko się nagrzewa i szybko stygnie. Brak bufora skutkowałby częstym włączaniem się sprężarki, czyli znacznie skróciłby żywotność pompy ciepła,
  • podobnie wygląda to w sytuacji, gdy w budynku występują dwa obiegi grzewcze, czyli w części budynku występuje ogrzewanie podłogowe a w pozostałej grzejnikowe. W takiej instalacji warto zastosować bufor w układzie równoległym, aby rozpsrzęglić przepływy, które będą różne nie tylko w poszczególnych rodzajach ogrzewania ale i w samej pompie ciepła,
  • w układach hybrydowych, czyli takich, w których pompa ciepła wspierana jest przez inne źródło ciepła (np. kominek). W takim układzie zastosowanie bufora pozwoli sprzęgnąć ze sobą dwa układy, w którym źródło szczytowe jest w stanie w krótkim czasie dostarczyć dużą ilość energii cieplnej do układu.

Jak widać, zbiornik buforowy ma szerokie zastosowanie w instalacjach z pompami ciepła. Układ wyposażony w taki element gwarantuje długą żywotność sprężarki, a także jego stabilną pracę.

Zapoznaj się z naszą ofertą Pomp ciepła lub zadzwoń pod numer +48 12 307 16 14.