Pomiary powykonawcze instalacji

Dla zapewnienia najwyższych standardów oraz bezproblemowej pracy każda instalacja powinna przejść kompleksowy przegląd powykonawczy. Pozwoli to wykryć na wczesnym etapie uszkodzone moduły fotowoltaiczne, nieprawidłowo połączone łańcuchy paneli czy błędy wykonawcze popełnione podczas montażu instalacji. Dzięki temu można uniknąć poważnych problemów w trakcie eksploatacji farmy.

Niewykryte defekty czy błędy mogą prowadzić do spadku sprawności i produktywności instalacji. Szacowane uzyski energetyczne będą osiągały znacznie niższe wartości. Następstwem tego będzie spadek dochodów i korzyści, które z założenia miała przynosić instalacja fotowoltaiczna. Przychody jakie były prognozowane na etapie projektowania instalacji mogą nie mieć pokrycia w rzeczywistości, co przełoży się na dłuższy czas zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych. W skrajnych przypadkach popełnione przy montażu błędy lub uszkodzenia urządzeń mogą prowadzić do całkowitego zaprzestania pracy całej instalacji.

Najefektywniejsze badanie można wykonać przy połączeniu dwóch poniższych metod:

  • pomiary i analiza krzywych prądowo-napięciowych oraz,
  • badania wykonywane przy pomocy kamery termowizyjnej.

Badanie wydajności elektrowni fotowoltaicznej polega na porównaniu krzywych prądowo napięciowych zmierzonych podczas pracy instalacji fotowoltaicznej z parametrami znamionowymi modułów, które producenci urządzeń przedstawiają w kartach katalogowych urządzeń. Analiza pozwala stwierdzić czy instalacja pracuje z odpowiednią wydajnością, o lie ta wydajność jest niższa od projektowanej, a także która część instalacji zaburza jej prawidłowe funkcjonowanie.

Badanie kamerą termowizyjną pozwala zidentyfikować przegrzewające się ogniwa co jest następstwem mikropęknięć w wewnętrznej strukturze ogniw. Może również posłużyć do wykrycia nieprawidłowego umiejscowienia falownika, w sytuacjach gdy jest on narażony na przegrzewanie się w przypadku gdy nie jest wentylowany w należyty sposób.

Tytułem podsumowania, dlaczego warto wykonywać pomiary powykonawcze?

  • pomiary krzywych prądowo-napięciowych pozwalają stwierdzić czy wykonana elektrownia działa z odpowiednią wydajnością,
  • pomiary uwidaczniają wszelkie błędy w wykonanej instalacji,
  • pomiary parametrów takich jak temperatura czy natężenie promieniowania słonecznego pozwalają odnieść wyniki do aktualnie panujących warunków atmosferycznych,
  • pomiary wykonane kamerą termowizyjną pozwalają na wykrycie wewnętrznych defektów ogniw, nie widocznych gołym okiem,
  • występujące długotrwale przegrzewanie się ogniw może prowadzić do przepalenia się modułu i zaprzestania jego pracy.

W ramach sprawdzenia poprawności wykonania farmy fotowoltaicznej nasza firma wykonuje pomiary krzywych prądowo napięciowych oraz badania kamerą termowizyjną.

Użyte tagi

fotowoltaika oferta