Szczegóły realizacji

Instalacja o mocy 8,16 kWp złożona z 24 modułów Phono Solar wykonanych w technologii MWT. Każdy z modułów o znamionowej mocy 340 W. Pracą instalacji zarządza falownik firmy GoodWe. Inwestor chcąc zmaksymalizować uzyski z instalacji, jako miejsce montażu wybrał dach budynku gospodarczego, który zorientowany jest w kierunku południowym.

  • Nazwa realizacji Instalacja fotowoltaiczna
  • Klient Klient indywidualny
  • Kategoria Fotowoltaika
  • Lokalizacja powiat białobrzeski
  • Rok realizacji 2019