Program Agroenergia

Od 8 lipca rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Agroenergia. Dofinansowanie inwestycji ma służyć budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich oraz przyczynić się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także poprawy jakości powietrza. Przewidziany budżet to 200 mln zł.

Do kogo skierowany jest ten program?

Beneficjentami programu mogą być wyłącznie rolnicy indywidualni.

Czego dotyczy finansowanie w ramach programu?

Nabór wniosków dotyczy następujących przedsięwzięć:

  • budowa nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe lub pochodzące z kogeneracji;
  • budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów;
  • mających na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Jaka jest forma dofinansowania?

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczek lub dotacji:

  • Na rzecz dotacji przeznaczone jest do 80 mln. zł, przy czym jedna dotacja może wynieść maksymalnie do 800 tys. zł – do 40% kosztów kwalifikowanych;
  • Na pożyczki przeznaczono do 120 mln. zł. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. a 2 mln zł. Pożyczka będzie mogła zabezpieczać do 100% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat.

W jaki sposób można składać wnioski?

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej, w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć osobiście w NFOŚiGW lub przesłać pocztą, wygenerowany w GWD wydruk wniosku oraz oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą Dla rolników

Użyte tagi

fotowoltaika Program