Program Czyste Powietrze

Od 19 września 2018 roku ruszyła możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze. Poniżej postaramy się wyjaśnić co to za program i kto może z niego skorzystać.
Program Czyste Powietrze jest to priorytetowy program rządowy, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej.

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach Programu?

Z programu mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych lub osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Program przewiduje dofinansowanie na:

– wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

– docieplenie przegród budynku

– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

– instalację odnawialnych źródeł energii

– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Dofinansowanie jest przyznawane w formie dotacji lub pożyczki. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja wynosi 53 tysiące złotych, natomiast minimalny koszt kwalifikowany projektu wynosi 7 tysięcy zł. Wielkość dofinansowania zależy od wielkości dochodu na 1 mieszkańca.

Nabór wniosków ruszył od 19 września 2018 i planowo będzie prowadzony do  30 czerwca 2027 roku. Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), składane wnioski będą oceniane na bieżąco.

Warunkiem podstawowym skorzystania z Programu jest wymiana starego lub zakup i montaż nowego pieca/kotła na paliwo stałe.

Zachęcamy do korzystania z Programu Czyste Powietrze!

Więcej informacji uzyskasz pod numerem 12 307 16 14.

Użyte tagi

fotowoltaika Program