Słownik pojęć

Natężenie promieniowania słonecznego – chwilowa wartość gęstości mocy promieniowania słonecznego padającego w ciągu jednej sekundy na powierzchnię jednego m2 prostopadłą do kierunku promieniowana. Wartość zazwyczaj podawana jest w W/m2 lub kW/m2. Na powierzchni Ziemi przedział docierającego natężenia wynosi najczęściej 100-800 W/m2, jednak w słoneczne i bezchmurne dni, wartość ta może osiągać nawet 1000 W/m2.

Nasłonecznienie – jest sumą natężenia promieniowania słonecznego w danej jednostce czasu oraz na danej powierzchni. Nasłonecznienie opisuje zasoby energii słonecznej w danym miejscu i czasie. Najczęściej wartość podawana jest w Wh/m2, kWh/m2, MJ/ m2, GJ/m2.

Przykład: suma natężenia promieniowania słonecznego w czasie godziny, dnia, roku na powierzchni 1 m2.

Usłonecznienie – jest liczbą godzin słonecznych. Parametr opisuje głównie warunki pogodowe, nie zaś zasoby energii słonecznej, ponieważ mówi o czasie, w którym na powierzchnię Ziemi padają bezpośrednio promienie słoneczne. Wartość wyrażana jest najczęściej w h/rok.

Przykład: Dla Zakopanego wartość ta wynosi 1467 h/rok, zaś dla Kołobrzegu jest to 1624 h/rok.

Efekt fotowoltaiczny – zjawisko, podczas którego pod wpływem promieniowania słonecznego zachodzi powstawanie siły elektromotorycznej. Efekt fotowoltaiczny wykorzystuje się w ogniwach fotowoltaicznych.

Wp, kWp – moc wyznaczona w warunkach STC.

Warunki STC (ang. Standard Test Condition) – są to Standardowe Warunki Testowania modułów fotowoltaicznych. Warunki te określają temperaturę badanego modułu (25°C) i natężenie promieniowania słonecznego (1000 W/m2).

Warunki NOCT (ang. Normal Operating Cell Temperature) – Warunki Nominalne Testowania modułów, zbliżone do rzeczywistych warunków pracy modułu fotowoltaicznego. Dokładnie jest to temperatura ogniw modułu PV wyznaczona dla tych ustandaryzowanych warunków.

Generator PV – jest to zespół połączonych ze sobą paneli PV, wytwarzających prąd stały o odpowiednich parametrach.

Łańcuch PV (string PV) – jest to zespół połączonych szeregowo baterii słonecznych.

Oznaczenia:
DC – prąd stały
AC – prąd przemienny
Isc – prąd zwarcia baterii słonecznej
Impp– prąd w punkcie mocy maksymalnej baterii słonecznej
Voc – napięcie obwodu otwartego baterii słonecznej
Vmpp – napięcie w punkcie mocy maksymalnej baterii słonecznej

Przeliczenie ile energii można wyprodukować z 1 kW – przyjmuje się, że w polskich warunkach klimatycznych poprawnie zoptymalizowana instalacja jest w stanie wyprodukować między 950 a 1025 kWh/kWp.