Kongres Fotowoltaiczny PVCON 2020

W ostatnich latach został odnotowany bardzo duży wzrost liczby montowanych instalacji fotowoltaicznych. Istotne zmiany zachodzą także w obszarze prawa, finansowania, a także stosowanych technologii. Mówiąc o fotowoltaice, nie sposób nie wspomnieć o zagadnieniu Bezpieczeństwa i higieny pracy na instalacjach PV. Prezentację na ten temat podczas PVCON 2020 wygłosił Krzysztof Grobel, Dyrektor ds. rozwoju firmy SOLGEN.