Taryfy gwarantowane

Nadwyżki energii z instalacji fotowoltaicznej czyli niewykorzystana energia na potrzeby własne może być sprzedawana do sieci. Jednym z systemów wsparcia oferowanych dla instalacji odnawialnych źródeł energii w tym mikroinstalacji fotowoltaicznych będą od 1 lipca 2016 roku (pierwotnie miał być to termin 1 stycznia 2016) taryfy gwarantowane. Beneficjentami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że z taryf gwarantowanych nie będą mogli skorzystać inwestorzy objęci programem Prosument.

Sprzedawca energii elektrycznej jest zobowiązany do zakupu energii od wytwórców po określonej stałej cenie jednostkowej.

  • dla instalacji o mocy do 3 kW stawka ta wynosi 0,75 zł za 1 kWh wyprodukowanej energii zaś,
  • dla instalacji o mocy od 3 kW do 10 kW stawka ta to 0,65 zł za 1 kWh wyprodukowanej energii.

Przy czym stawki te mogą być zmienione w momencie gdy łączna moc oddanych do użytku źródeł przekroczy próg 300 MW – dla instalacji o mocy do 3 kW – oraz 500 MW – dla instalacji o mocy od 3 kW do 10 kW. Kwoty te mogą zostać również zmienione rozporządzeniem ministra właściwego do spraw energii, co jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwem i mogą wywoływać u inwestorów brak poczucia stabilności.

Zakład energetyczny zobowiązany jest do zakupu energii przez okres 15 lat od dnia oddania do użytkowania danej instalacji. Jednak ustawodawca pozostawia w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) zmienionej Ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. 2015 poz. 2365) wiele niejasnych aspektów.

Nie wiadomo czy taryfę gwarantowaną będziemy mogli uzyskać za całość wyprodukowanej energii czy też za część wprowadzoną do sieci. Jest to ważna kwestia ponieważ w zależności od interpretacji nasze przychody mogą być znacznie niższe od pierwotnie zakładanych.

Wedle tekstu ustawy stawkami gwarantowanymi będą mogły zostać objęte instalacje, które zostaną przyłączone do sieci dystrybucyjnej po 1 lipca 2016. Co mają jednak zrobić inwestorzy, którzy przygotowali swoje instalacje do uruchomienia po 1 stycznia 2016 roku i mieli być objęci taryfami gwarantowanymi wedle wcześniejszych zapisów ustawy? Mogą wybrać spośród kilku rozwiązań.

Po pierwsze mogą poczekać do 1 lipca 2016 roku, jednak to rozwiązanie niesie za sobą kilka negatywnych aspektów. Czekając z uruchomieniem instalacji narażamy się na straty finansowe, związane z brakiem pracy instalacji.

Po drugie nie wiemy czy ustawodawca nie dokona ponownych zmian w ustawie, które przesuną datę wejścia w życie taryf gwarantowanych, zmniejszą stawki na mniej opłacalne, czy też całkowicie z nich zrezygnuje.

Po trzecie ustawodawca nie wyklucza zmiany zapisów ustawy w taki sposób aby podmioty uruchamiające swoje instalacje po 1 stycznia 2016 roku także mogły skorzystać z taryf gwarantowanych. Jednak te doniesienia należy traktować jako rozważania i dywagacje, nie należy ich traktować wiążąco.

Inwestorzy mogą zdecydować się również na zmianę planowanego systemu wsparcia na inny i skorzystać przykładowo z netmeteringu. Poszczególne systemy wsparcia zostaną przedstawione w kolejnych wpisach na blogu.

Użyte tagi

fotowoltaika