13/11/2020

Wysokie dofinansowania dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic

Dotacje | Fotowoltaika

“Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” – tak nazwany został program dofinansowań dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. Do sfinansowania jest 660 mikroinstalacji OZE? Jak skorzystać z programu?

Cel? Poprawa jakości powietrza

Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności energetycznej regionu poprzez rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej energii odnawialnej. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Gminy, przyczyni się do poprawy jakości powietrza dzięki redukcji zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10 oraz poprawy sytuacji zdrowotnej i ekonomicznej mieszkańców.

Do kogo skierowany jest program?

Grantobiorcą jest osoba zamieszkała na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością, na której planowany jest montaż mikroinstalacji OZE w ramach Projektu, położoną na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Na co można uzyskać dotację i ile?

Granty będą udzielane na zakup i montaż mikroinstalacji OZE a maksymalny zwrot kosztów wynosi:

  • instalacje fotowoltaiczne (do 5 100 zł netto za 1 kWp)
  • instalacje solarne (do 15 300 zł netto)
  • powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u.przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz c.w.u. (do 41 700 zł netto)
  • powietrzna pompa ciepła do c.w.u. przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u. (do 8 400 zł netto)
  • gruntowa pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u. przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz c.w.u. (do 74 100 zł netto)
  • kocioł na biomasę przeznaczony do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz c.w.u. (do 14 800 zł netto)

Maksymalnie może to być 95% kosztów kwalifikowanych netto (VAT jest kosztem niekwalifikowanym).

Jak wybrać wykonawcę?

Po stronie Grantobiorcy leży wybór wykonawcy. Zobowiązany jest on do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego planowanej do realizacji inwestycji do minimum 3 potencjalnych wykonawców, w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Ostatecznie to on dokonuje wyboru wykonawcy na podstawie kryteriów, określonych w zapytaniu ofertowym.

Powierz nam swoją instalację!

Jako firma z doświadczeniem w tego typu projektach dofinansowań, zachęcamy do pozyskania naszej oferty. Oferowane przez nas komponenty spełniają wymogi projektu. Nasza firma powstała w oparciu o kadrę, absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nasz inżynieryjny zespół dobierze odpowiednią, bezpieczną instalację fotowoltaiczną. Ze względu na bezpośrednią współpracę z producentami oferujemy dobre ceny oraz dostęp do autoryzowanego serwisu: to ważne dla wieloletniej pracy domowej elektrowni fotowoltaicznej!

Regionalne biuro w Żywcu

Działamy lokalnie w inicjatywie GRUPA PCPV: łączymy wieloletnie doświadczenie pomp ciepła INSTALEX oraz fotowoltaiki SOLGEN. Nasze instalacje od lat cieszą mieszkańców okolic Żywca, Czechowic-Dziedzic, Bielsko-Białej, Cieszyna!

Odddzial-solgen-zywiec

Zapraszamy do naszego biura w Żywcu!
ul. Kościuszki 68
nr tel.: +48 33 307 00 20
biuro@solgen.pl

Zobacz jeszcze:
27/02/2020
Optymalizatory mocy – z czym to się je?
Fotowoltaika
11/02/2020
PVT – Połączenie modułu fotowoltaicznego z kolektorem słonecznym
Fotowoltaika
Więcej artykułów

Jesteś zainteresowany oszczędzaniem na prądzie?

    Wypełnij formularz
    Rodzaj inwestycji – zaznacz jedną z opcji