Polityka prywatności

25 maja 2018r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Stanowią one gwarancję zabezpieczenia informacji o nas, wzmacniając jednocześnie poziom ochrony naszych danych wrażliwych. W SOLGEN dokładamy wszelkich starań, aby do minimum ograniczyć przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych. Zakres w jakim się to odbywa dotyczy niezbędnego minimum, określonego np. w Regulaminie sklepu, czy innych sytuacjach, gdzie dane osobowe służą prawidłowej realizacji określonej usługi.

Dlatego, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOLGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest również pod adresem e-mail: biuro@solgen.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie związanym z bieżącą działalnością SOLGEN Sp. z o.o.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  – rozpatrzenia wniosku o produkt lub usługę oferowaną przez SOLGEN, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-b Rozporządzenia, (w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy)
  – zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  -realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia, (w oparciu o zapisy umowy lub jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)
  – rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – c Rozporządzenia (w oparciu o zapisy umowy lub jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)
  – oraz innych sprawach związanych z realizowaniem działalności statutowej art.
 5. Ust. 1 lit. f Rozporządzenia (niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu SOLGEN).
 6. Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez SOLGEN Sp. z o.o. następującym podmiotom: kancelarii świadczącej obsługę prawną, firmom obsługującym programy kadrowo – księgowe, firmom kurierskim.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków NIP: 6793116188 Tel.: 12 307 16 14 KRS: 0000575285 Email:biuro@solgen.pl REGON: 362480063 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50 000 zł. www.solgen.pl
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za wyjątkiem wizerunku który może zostać upublicznione na portalach społecznościowych w tym Facebook/Instagram. (Spółka Facebook INC, California, USA przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i posiada certyfikat zgodności z RODO).
 9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W przypadku, gdy Pan / Pani uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 12. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi realizację umów na świadczenie usług przez SOLGEN, podobnie jak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe