Przewody w instalacji fotowoltaicznej

Na pracę instalacji fotowoltaicznej wpływają wszystkie elementy, z których jest zbudowana. Oprócz tych najbardziej widocznych komponentów, czyli modułów i falownika, duże znaczenie odgrywa również okablowanie, zwłaszcza pomiędzy panelami i falownikiem. W końcu jest to element służący do przesyłania prądu, który później użytkownik instalacji będzie wykorzystywał. Dlatego też warto zwrócić uwagę na jego jakość oraz czy spełnia wymagane normy.