Pompa ciepła split czy monoblok?

Pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością. Według wstępnych szacunków Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła w 2021 r. sprzedaż tych urządzeń mogła sięgnąć blisko 80 tys. sprzedanych jednostek. Przyszłych inwestorów czeka wybór - jednostka split lub monoblok. Czym różnią się pod względem technologii? Jakie korzyści wynikają z zastosowania danego modelu?

Różnice technologiczne

Pompa ciepła typu monoblok składa się z pojedynczej szczelnej jednostki, zawierającej wewnątrz kompletny układ chłodniczy. Z kolei jednostka split (rozdzielona) składa się z jednostki wewnętrznej w budynku (ze skraplaczem) oraz zewnętrznej (z parownikiem, zaworem rozprężnym oraz wentylatorem). Połączone są za pomocą rur, którymi przepływa czynnik chłodniczy w postaci cieczy i gazu.

Różnice w montażu

W przypadku obu pomp konieczne jest wykonanie stabilnego postumentu, na którym posadowione zostanie urządzenie. W przypadku pompy typu monoblok montaż jest o wiele prostszy, ponieważ tak naprawdę wymaga zamontowania jednostki zewnętrznej oraz wpięcia do wewnętrznej instalacji C.O. Natomiast pompa typu split niesie ze sobą konieczność montażu jednostki wewnętrznej, na co musi być również miejsce w budynku.

Pompa ciepła Kaisai monoblok, źródło własne Solgen
Pompa ciepła Kaisai split, jednostka wewnętrzna; źródło własne Solgen

Różnice w użytkowaniu

Głównym ryzykiem, na które zwracają uwagę inwestorzy jest ryzyko zamarzania układu w jednostkach typu monoblok - z urządzenia wyprowadzone są rury z wodą grzewczą więc istnieje ryzyko jej zamarznięcia. Konieczne jest odpowiednie ich zaizolowanie, które wykluczy to ryzyko oraz ograniczy straty ciepła do otoczenia. Obawy takiej nie ma w przypadku jednostek typu split, gdyż w ich przypadku jednostka zewnętrzna połączone jest w wewnętrzną przy użyciu przewodów z czynnikiem chłodniczym o bardzo niskiej temperaturze zamarzania.

Kolejną ważną różnicę stanowi konieczność wykonywania okresowych przeglądów w przypadku pompy typu split. Jednostki monoblok są urządzeniami hermetycznymi, odpowiednio zaizolowanymi,  w całości składanymi w fabryce. W związku z tym na miejscu montażu nie ma konieczności wykonania żadnej czynności związanej z obiegiem czynnika chłodniczego. Inaczej sytuacja wygląda dla pomp split, gdzie układ jest uzupełniany podczas montażu. Dlatego też wymagane są okresowe przeglądy, które mają zapewnić, że układ jest szczelny. Taki przegląd może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia F-gaz. 

Z punktu widzenia instalatora pompy ciepła typu split są bardziej podatne na wystąpienie błędów instalatorskich czy rozszczelnienia układu, co może skutkować nieprawidłową pracą całej instalacji. Pod tym względem pompa typu monoblok stanowi pewniejszy wybór, ponieważ inwestor otrzymuje jednostkę sprawdzoną pod kątem szczelności układu jeszcze w fabryce.

Władysław Grodniewicz, kierownik działu HVAC Solgen

Różnice finansowe

Pompy ciepła typu monoblok są urządzeniami droższymi więc nakłady inwestycyjne będą z pewnością wyższe niż w przypadku splitów. Natomiast wybierając split należy pamiętać o konieczności wykonywania okresowych przeglądów szczelności, co z kolei podnosi koszty eksploatacyjne. 

Ostatecznie wybór jednostki najlepiej skonsultować ze specjalistami, którzy będą w stanie dobrać odpowiednie urządzenie do danego budynku, uwzględniając jego budowę oraz system rozprowadzania ciepła.