Błędy wykonawcze

Błędy wykonawcze

Podstawą dobrze wykonanej instalacji fotowoltaicznej jest wybranie do jej podłączenia rzetelnego instalatora. Niestety na początku inwestycji często nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy wykonawca wypełni swoje zadanie uczciwie i solidnie. Z tego względu pierwszym krokiem przed rozpoczęciem wszelkich działań instalacyjnych powinno być podpisanie umowy i ustalenie warunków gwarancji.

Nawet jeśli instalator jest według nas godny zaufania, nie wahajmy się patrzeć mu na ręce i nadzorować jego pracę. Ponadto, jeśli coś wzbudza nasze podejrzenia lub wydaje się niezrozumiałe, nie bójmy się zadawać pytań. Często bardzo poważne błędy wykonawcze mają swoje źródło w dość błahych przyczynach. Wystarczy pośpiech i chwila nieuwagi, aby później instalacja działała niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Warto też zwracać uwagę na kompletność i zgodność poszczególnych komponentów – często instalatorzy nawet jeśli zauważą, że dostarczone elementy są nieprawidłowe, próbują to obejść i na siłę dopasowują je do instalacji. Czasem nawet zwykła chęć skrócenia robót jest przyczyną rażących błędów, wynikających z zastosowania szybkich, prowizorycznych rozwiązań.

Niezwykle istotnym elementem jest uporządkowanie układanie przewodów, z jednoczesną dbałością o spełnienie wymaganych zasad, wynikających z ich parametrów. Przede wszystkim przewody należy zabezpieczać przed warunkami atmosferycznymi – powinno się prowadzić je w peszlach ochronnych. Dodatkowo przewody powinny być spięte. Jeśli chodzi natomiast o zasady ich ułożenia – należy unikać pętli, zaś przewody + i –  układać równolegle do siebie i instalacji odgromowej.

Jednym z podstawowych błędów podczas układania modułów jest chodzenie po ich powierzchni. Chodzenie po modułach powoduje mikropęknięcia ogniw, co jest z kolei przyczyną powstawania tzw. gorących punktów. Prace powinny być więc dobrze przemyślane, żeby później nie było konieczności dokonywania poprawek. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych instalacji.

Jeśli nasz dach pokryty jest blachą, czy blachodachówką, należy pamiętać, że zamontowanie instalacji będzie wiązało się z punktowym przedziurawieniem blachy. Może stać się to późniejszą przyczyną korozji, a podczas deszczy dach narażony jest na przeciekanie. Aby temu zaradzić, miejsce montażu powinno zostać precyzyjnie zabezpieczone.

Użyte tagi

fotowoltaika OZE