Instalacje dla firm. Od czego zacząć?

Stałe wzrosty cen energii skłaniają odbiorców końcowych do szukania oszczędności. Szczególnie jest to istotne, jeśli to zużycie jest duże, np. w przypadku przedsiębiorstw. Już nawet niewielka podwyżka ceny może skutkować znacznymi wzrostami kosztów prowadzenia działalności. Jednym ze sposobów choćby częściowego uniezależnienia się od rosnących cen energii są instalacje fotowoltaiczne. Jednak o czym powinien wiedzieć inwestor, zanim podejmie decyzję o montażu takiej instalacji?

Kluczowa kwestia - formalności

W przypadku instalacji firmowych kluczową rolę odgrywają kwestie formalne. Spowodowane jest to między innymi tym, że są to instalacje o dużych mocach. Tylko w niewielkich przedsiębiorstwach zużycie energii wynosi poniżej 50 MWh rocznie. Zazwyczaj jeśli rzecz tyczy się przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym zużycie to jest znacznie większe. Jaką moc instalacji wtedy wybrać? Moc instalacji dobierana jest w oparciu o roczne zużycie energii w danym przedsiębiorstwie.

Ze względu na uwarunkowania prawne i liczbę ułatwień, dla przedsiębiorców rozważających inwestycję w elektrownię fotowoltaiczną najłatwiejszą a często bardzo opłacalną jest elektrownia o mocy nieprzekraczającej 50 kWp. Dlaczego?

Moc instalacji PV a różnice prawne

Według Ustawy o odnawialnych źródłach energii i (Dz. U. 2015 poz. 478)  instalacja o mocy 50 kWp klasyfikowana jest jako mikroinstalacja. Natomiast wszystkie systemy o mocach z przedziału 50 kWp do 1 MWp zaliczane są już do małych instalacji. Dlaczego jest to istotne z punktu widzenia inwestora? Przede wszystkim z uwagi na długość procesu inwestycyjnego. Proces inwestycyjny w przypadku typowej mikroinstalacji jest bardzo uproszczony, a przyłączenie takiej instalacji wymaga wyłącznie zgłoszenia jej do OSD. Montaż małej instalacji wymaga już uzyskania odpowiednich pozwoleń, co może potrwać nawet do roku zanim będzie możliwe przystąpienie do realizacji.  

*wyjątek to np. objęcie budynku nadzorem konserwatora zabytków

Wydanie warunków przyłączeniowych może potrwać do 30 dni (przyłączenie po niskim napięciu) lub do 150 dni (przyłączenie po średnim napięciu).

Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt kompleksowej nowelizacji ustawy o OZE, wynikający z konieczności implementacji do polskiego prawa unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II). Jednym z zapisów projektu jest zwiększenie mocy instalacji, dla których nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę z 50 kW do 150 kW.

Ważne!

Dlatego też, w przypadku przedsiębiorstw o dużym zużyciu energii, często wybieranym rozwiązaniem  jest właśnie zamontowanie mikroinstalacji 50 kW, która będzie zasilać przedsiębiorstwo już w czasie oczekiwania na uzyskanie zgód, niezbędnych do montażu systemu o większej mocy.

Powierz nam wykonanie instalacji w Twojej firmie!

Wykonaliśmy instalacje PV dla wielu firm. Jeśli chcesz realnie obniżyć koszty prowadzenia swojej działalności - dobierzemy rozwiązanie dla Ciebie. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 12 307 16 14 lub pod adresem biuro@solgen.pl.