Czyste Powietrze Plus – szczegóły programu

Od 15 lipca 2022 r. rusza nabór wniosków w ramach programu Czyste Powietrze Plus. Na osoby wymieniające stare kotły, tzw. “kopciuchy” lub przeprowadzające termomodernizację czekają przede wszystkim wyższe maksymalne kwoty dofinansowań niż w programie Czyste Powietrze. Największą zmianą jest wprowadzenie dotacji z prefinansowaniem.

Beneficjenci

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Przedmiot dofinansowania

  • wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy
  •  przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Poziom podstawowy

dochód roczny wnioskodawcy do 100 000 zł

  • maksymalna kwota dotacji: do 30 000 zł

Poziom podwyższony

dla gospodarstwa wieloosobowego dochody miesięczne do 1564 zł/os netto, dla gospodarstwa jednoosobowego dochody miesięczne do 2189 zł/os netto

  • maksymalna kwota dotacji: do 37 000 zł lub do 47 000 zł z prefinansowaniem

Poziom najwyższy

dla gospodarstwa wieloosobowego dochody miesięczne do 900 zł/os netto, dla gospodarstwa jednoosobowego dochody miesięczne do 1260 zł/os netto

  • maksymalna kwota dotacji: do 69 000 zł lub do 79 000 zł z prefinansowaniem

Podwyższona o 10 000 zł dotacja będzie wypłacana beneficjentom o najniższych dochodach, potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem o wysokości zarobków. 

Na czym polega prefinansowanie?

Dotychczas, całkowita kwota otrzymanej dotacji wypłacana była po zakończeniu inwestycji oraz rozliczeniu z firmą wykonawczą, czyli po poniesieniu kosztów. Dzięki prefinansowaniu, beneficjenci będą mogli z wyprzedzeniem otrzymać aż do 50 % przewidzianej kwoty dotacji. 

Właściwy wojewódzki oddział NFOŚiGW przekaże pieniądze na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

Warunkiem koniecznym do wypłaty zaliczki ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. Możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami, które będzie można dostarczyć do 10 dni roboczych na etapie uzupełniania wniosków. Zaliczka w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy. Pozostała część dofinansowania zostanie wypłacona po zrealizowaniu wszyskich prac i złożeniu wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Natomiast ocena wniosków z prefinansowaniem będzie odbywać się do 14 dni kalendarzowych. 

Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Ważne!

Złożymy wniosek za Ciebie!

Zajmujemy się formalnościami - wniosek do programu Czyste Powietrze złożymy za Ciebie!

Zapoznaj się z naszą ofertą Pomp ciepła lub zadzwoń pod numer +48 12 307 16 14.

Źródło: NFOŚiGW