Dokumentacja przetargowa SIWZ i PFU – zrobimy to za Ciebie!

Oferta w zakresie przygotowania PFU i SIWZ dla Fotowoltaiki

Wiele procesów inwestycyjny wymaga przygotowania dokumentacji w oparciu o którą zostanie przygotowanie postępowanie przetargowe. Jakość i poprawność przygotowanej dokumentacji często bezpośrednio przekładają się na czas, finalny wynik i czas realizacji inwestycji.

Oferta zawiera:

  • Analiza potrzeb
  • Mały audyt energetyczny obiektów
  • Selekcja obiektów
  • Analiza i wybór optymalnych technologii
  • Wyliczenie uzysków energii
  • Wykonanie kosztorysu inwestycji
  • Opracowanie kompletnego programu funkcjonalno użytkowego.

Co nas wyróżnia?

To, co nas wyróżnia to kompleksowe podejście i wiedza w zakresie instalacji PV oraz procesu inwestycyjnego.

Analiza potrzeb

Każdy program wsparcia charakteryzuje się szczegółowymi wymaganiami w zakresie wymogów formalnych oraz potencjalnych ograniczeń w zakresie możliwości wykorzystania produkowanej energii z instalacji PV. Analiza potrzeb ma za zadania ustalenie warunków brzegowych, jakie musi spełnić inwestycja oraz jaka dokumentacja będzie niezbędna na etapie aplikacji.


Mały audyt energetyczny obiektów

Dobór mocy elektrowni PV powinien zostać oparty o zapotrzebowania na energię w obiekcie, moc przyłączeniową, założenia w zakresie wykorzystania produkowanej energii, dostępną przestrzeń montażową, techniczne możliwość montażu. Jedynie analiza każdego obiektu w oparciu o powyższe założenia pozwala na odpowiedni dobór mocy elektrowni PV


Selekcja obiektów

Szczegółowa analiza obiektów w ramach małego audytu energetycznego pozwala odrzucić obiekty technicznie nienadające się do realizacji inwestycji oraz te gdzie wydajność elektrowni PV byłaby bardzo niska.


Analiza i wybór optymalnych technologii

Dobór urządzeń ora wymogi w zakresie wykonania instalacji będą bezpośrednio decydować o wydajności całej elektrowni PV i powodzeniu przedsięwzięcia. Zapisane wymogi powinny jednoznacznie wskazywać pożądane cechy urządzeń, ich jakość oraz opisywać funkcjonalność całej instalacji bez wskazywania konkretnych urządzeń.


Wyliczenie uzysków energii

Produkowana przez instalację PV energia jest podstawowym wskaźnikiem rozliczanym w projekcie, dlatego zapisane prognozy nie mogą odbiegać od stanu faktycznego. W naszych analizach wyliczenie uzysku energii jest wykonywane w oparciu o profesjonalne programy komputerowe do symulacji pracy elektrowni PV, dzięki czemu umieszczone w opracowaniu wyniki będą pokrywać się z rzeczywistością.


Wykonanie kosztorysu inwestycji

Niedoszacowanie lub przeszacowanie kosztów inwestycji zawsze nastręcza problemy na etapie realizacji inwestycji. Duże doświadczenia praktyczne pozwala nam bardzo precyzyjnie wskazać i wycenić koszty montażu elektrowni PV.


Opracowanie kompletnego programu funkcjonalno-użytkowego

Wynikiem przeprowadzonej analizy jest opracowany kompleksowo PFU w którym jednoznacznie zdefiniowane są wymagania zamawiającego, parametry użytkowe instalacji, procedura odbiorowa, pomiary i testy powykonawcze.


W celu uzyskania szczegółowej oferty skontaktuj się z doradcą techniczno-handlowym

Tel. 12 307 16 14
Email biuro@solgen.pl

Użyte tagi

fotowoltaika oferta