Jak dobrać moc instalacji PV?

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej?

Nowy system rozliczenia energii przez prosumentów oparty o system opustów (dowiedz się więcej jak funkcjonuje system opustów) zakłada że za każdą 1 kWh energii wprowadzoną do sieci będzie można odebrać 0,8 kWh energii dla instalacji do 10 kWp. W przypadku instalacji o mocy powyżej 10 kWp za każdą 1 kWh energii wprowadzoną do sieci będzie można odebrać 0,7 kWh energii. W typowym domku jednorodzinnym udział bieżącej konsumpcji własnej wynosi ok. 20% co oznacza że 80% energii trafi do sieci.  Aby dobrać moc instalacji należy jeszcze wziąć pod uwagę roczną ilość energii produkowanej przez instalację PV dla naszych zestawów jest to ok. 950 do 1000 kWh/kWp. Ostatnim kluczowym parametrem jest ilość zużywanej rocznie energii tą informację można uzyskać z rachunków za energię.  Poprawnie dobrana moc instalacji powinna rocznie wyprodukować ilość energii odpowiadającą rocznemu zużyciu.


Instalacja PV dla domu jednorodzinnego

Biorąc pod uwagę typowy dom jednorodzinny oraz  instalację fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp wstępny dobór można dokonać za pomocą prostych wskaźników opierając się na ilości zużytej energii lub wysokości rachunków.

 • Na każdą zużytą rocznie 1 kWh energii dobrać ok. 1,25 Wp mocy instalacji PV
 • Na każde zużyte rocznie 1000 kWh energii dobrać ok. 1,25 kWp mocy instalacji PV
 • Na każdą wydaną 1 zł na miesięcznym rachunku dobrać 27,5 Wp mocy instalacji
 • Na każde wydane 100 złna miesięcznym rachunku dobrać 2,75 kWp mocy instalacji

Biorąc pod uwagę typowy dom jednorodzinny oraz  instalację fotowoltaiczną o mocy od 10 do 40 kWp wstępny dobór można dokonać za pomocą prostych wskaźników opierając się na ilości zużytej energii lub wysokości rachunków.

 • Na każdą zużytą rocznie 1 kWh energii dobrać ok. 1,41 Wp mocy instalacji PV
 • Na każde zużyte rocznie 1000 kWh energii dobrać ok. 1,41 kWp mocy instalacji PV
 • Na każdą wydaną 1 zł na miesięcznym rachunku dobrać 30 Wp mocy instalacji
 • Na każde wydane 100 złna miesięcznym rachunku dobrać 3,00 kWp mocy instalacji

Dobór za pomocą wzoru

Dobór instalacji PV można również wykonać korzystając ze wzoru:

 • Ek – ilość zużywanej rocznie energii [kWh]
 • a – procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej [%]
 • b – procentowy udział ilości energii oddanej do sieci [%]
 • opust – do 10 kW 0,8 powyżej 0,7
 • a+b = 100%
 • Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh]

Użyte tagi

fotowoltaika OZE