Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Zasady działaniainstalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna (Instalacja PV) jest zespołem urządzeń za pomocą, których produkowana jest energia elektryczna z energii promieniowania słonecznego. Instalacja fotowoltaiczna w skrócie instalacja PV zbudowana jest z kilku podstawowych elementów.

Moduły fotowoltaiczne, w których następuje konwersja promieniowania słonecznego na prąd stały (taki jaki jest w akumulatorach) montuje się w dobrze nasłonecznionym miejscu na południowej części dachu lub przy budynku od południa. Moduły fotowoltaiczne połączone są razem dedykowanymi do tego calu kablami tworząc razem generator fotowoltaiczny. (Dowiedz się więcej o modułach PV)

Falownik, w którym następuje konwersja prądu stałego z generatora fotowoltaicznego na prąd przemienny o parametrach identycznych z parametrami prądu w sieci. Prąd z falownika w pierwszej kolejności płynie do budynku i zasila pracujące w nim urządzenia. Jeżeli moc dostarczana przez falownik jest wyższa od mocy zużywanej aktualnie w budynku nadmiar energii oddawany jest do sieci. Współpraca falownika z siecią odbywa się płynnie i nie wymaga żadnych urządzeń regulacyjnych. (Dowiedz się więcej o falownikach)

Licznik energii, który posiada każdy budynek jest wykorzystywany, także do zliczania ilość energii wprowadzonej do sieci z instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli w budynku znajduje się stary licznik talerzowy jest on wymieniany na koszt zakładu energetycznego na nowy licznik cyfrowy, który będzie mierzył energię w dwóch kierunkach. Jeżeli w budynku znajduje się już nowy licznik energii zakład energetyczny dokona jedynie jego parametryzacji.