Korzyści stosowania modułów HCC

Moduły fotowoltaiczneHalf Cut Cells

Moduł z HCC (ang. Half Cut Cells), czyli z ogniwami ciętymi na pół, zamiast klasycznych 60 ogniw o wymiarach 156×156 mm posiada 120 ogniw o wymiarach 156×78 mm.

Korzyści z zastosowania modułów HCC

Niewielka zmiana konstrukcyjna w postaci zastosowania przeciętych ogniw, pozwala małym nakładem kosztów uzyskać 5-10 Wp mocy więcej z modułu PV.

Zastosowanie ciętych na pół ogniw pozwala zmniejszyć czterokrotnie straty mocy na linii ogniwo PV – moduł PV. Wynika to z faktu, że strata mocy równa jest oporowi mnożonemu razy wartość prądu poniesiona do kwadratu. Co więcej, ogniwo przecięte na pół ma prąd o połowę niższy, gdyż wartość prądu jest wprost proporcjonalna do powierzchni ogniwa.

W ogniwie ciętym na pół każdy z szynowodów transportuje prąd o połowę niższy, a spadek oporu elektrycznego powoduje ogólny wzrost wydajności, szczególnie w okresach wysokiego natężenia promieniowania słonecznego.

Moduły HCC mają lepszy współczynnik wypełnienia modułu PV i wyższą sprawność modułu o około 1,5-3%.