“Mój prąd”, czyli zyskaj 5 tys. dotacji

Nowy program oferuje wsparcie dla gospodarstw domowych w postaci dotacji do instalacji fotowoltaicznych. Można zyskać 5000 zł.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do gospodarstw domowych i obejmuje dofinansowanie do mikroinstalacji o mocy zainstalowanej 2-10 kW.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie dostępne jest w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (koszt zakupu i montażu instalacji) i wynosi nie więcej niż 5 000 zł.

Jakie okoliczności wykluczają możliwość uzyskania dotacji?

Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu “Mój prąd” w przypadku, gdy otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji w ramach innego programu. Ponadto projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy zainstalowanej wcześniej instalacji fotowoltaicznej. 

W jakiej formie można składać wnioski i od kiedy?

Wnioski o dofinansowanie składane będą w formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:

  • fakturę za zakup i montaż instalacji PV,
  • dowód zapłaty faktury,
  • dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW).

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Naszych klientów będziemy informować o początku naboru wniosków. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z możliwości wstępnego doboru instalacji fotowoltaicznej.

Nasi konsultanci dostępni są pod numerem telefonu: 12 307 16 14.