Program Czyste Powietrze – jak uzyskać dotację?

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski, kompleksowy program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Minister Środowiska przewidział na niego budżet w wysokości 103 miliardów złotych. Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania? Kto może się o dotację ubiegać i na co jest przewidywana?

Jaki jest cel programu i do kogo jest skierowany?

Podstawowym celem programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę starych pieców czy kotłów na paliwo stałe, oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych celem efektywnego zarządzania energią i poprawę efektywności energetycznej.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i skierowane są dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych czy lokalu mieszkalnego.

Na co dofinansowanie i jakie są maksymalne kwoty dotacji dla całego przedsięwzięcia?

Program przewiduje dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, na wymianę, zakup i montaż źródła ciepła, dokumentację - audyt energetyczny, dokumentację projektową czy ocieplenie przegród budowlanych.

Podstawowy poziom dofinansowania (dochód roczny wnioskodawcy do 100000zł) przewiduje: 

  • wymiana źródeł ciepła na pompę ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja i dokumentacja: 25000 zł 
  • wymiana źródeł ciepła na inne niż pompa ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja: 20000 zł 
  • brak wymiany źródeł ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja: 10000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania (dla gospodarstwa wieloosobowego dochody miesięczne do 1400 zł/os netto, dla gospodarstwa jednoosobowego dochody miesięczne do 1960 zł/os netto):

  • wymiana źródeł ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja: 32000 zł 
  • brak wymiany źródeł ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja: 15000 zł

Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania na instalację fotowoltaiczną w wysokości 5000zł, ze względu na integrację programu Mój Prąd oraz Czyste Powietrze. Dotację tą można otrzymać zarówno dla podstawowego jak i podwyższonego poziomu dofinansowaniu przy wymianie źródeł na pompę ciepła lub na inne niż pompa ciepła.

Jakie terminy na składanie wniosku i gdzie szukać informacji? 

Wnioski w ramach programu Czyste Powietrze można składać do 30 czerwca 2027 roku. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do odpowiedniego WFOŚiGW.

Wniosek można złożyć elektronicznie w serwisie gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub poprzez portal beneficjenta WFOŚiGW.