Typy instalacji fotowoltaicznych

Instalacja sieciowa on-grid

Jest to instalacja podłączona do sieci. Instalacje on-grid stanowią zdecydowaną większość systemów fotowoltaicznych montowanych na świecie. W tym typie instalacji energia elektryczna z modułów fotowoltaicznych, występująca w postaci prądu stałego jest zamieniana przez falownik na prąd przemienny o odpowiednich parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy urządzeń domowych. W przypadku wystąpienia nadwyżek energii, sprzedawane są one do sieci energetycznej. Montaż mikroinstalacji w tym systemie będzie wiązał się z koniecznością wymiany dotychczasowego licznika na specjalny licznik dwukierunkowy.

Instalacja off-grid

Jest to instalacja działająca poza publiczną siecią elektroenergetyczną w systemie wyspowym. W tym typie instalacji, podobnie jak w instalacji on-grid, energia elektryczna z modułów fotowoltaicznych, występująca w postaci prądu stałego jest zamieniana przez falownik na prąd przemienny o odpowiednich parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy urządzeń domowych. Jednak różni się ona od systemów on-grid tym, że w przypadku wystąpienia nadwyżek energii za pomocą regulatora wykorzystywane są one do ładowania akumulatorów w celu późniejszego wykorzystania zgromadzonej energii.

Użyte tagi

fotowoltaika OZE