Zalety modułów MWT

Zalety modułów MWT

Większość ogniw PV wykorzystywanych do budowy modułów posiada przednie styki nazywane szynowodami (ang.  busbar) nanoszone metodą sitodruku typu H. Przednie zbiorcze szynowody są źródłem zacieniania, zwiększają także rezystancje szeregową. Technologia MWT (Metal Wrap Through) pozwala istotnie zmniejszyć straty wynikające z zacieniania przez szynowody przedniej powierzchni ogniwa i straty wynikające z rezystancji szeregowej.  Korzyści te zostają osiągnięte poprzez przeniesione na tylną powierzchnię ogniwa szyn zbiorczych plusowych jak i minusowych.

Ogniwo PV w technologii MWT (po lewej) i klasyczne (po prawej)


Inna budowa ogniwa przekłada się na odmienny wygląd modułów PV, ale także na szereg korzyści użytkowych.

Główną zaletą technologii MWT jest poprawa ogólnej sprawności modułu PV przy niewielkim wzroście nakładów na etapie jego produkcji. Dzięki tej technologii możliwa jest produkcja modułów o mocach 320 – 330 Wp w nieznacznie wyższej cenie niż klasyczne moduły busbarowe o mocy 300 – 310 Wp.   Wyższa wydajność modułu wynika z poprawy kilku parametrów.

  • Po pierwsze moduły MWT charakteryzują się zmniejszeniem zacieniania na ogniwie powodowanym przez ścieżki zbierające elektrony.
  • Po drugie Moduły MWT posiadają niższe straty na linii ogniwo – moduł od 1 – 3% w stosunku do klasycznej technologii busbar-owej.
  • Po trzecie moduły MWT mają także lepszy współczynnik wypełnienia o ok. 2-3%.
  • Po czwarte dzięki zmienionej metodzie łączenia ogniw możliwe jest ich zbliżenie w module PV o ok. 1,5 mm co przekłada się na lepsze wypełnienie ogniwami przestrzeni w module, a co za tym idzie zwiększenie sprawności modułu PV.
  • Po piąte moduły MWT mają bardzo niski temperaturowy współczynnik mocy co powoduje, że znacznie wolniej spada ich moc w raz ze wzrostem temperatury.

Niewątpliwie ważną zaletą jest także lepsze odprowadzanie ciepła z przedniej części ogniwa dzięki otworom wypełnionym dobrze przewodzącym ciepło metalem.

W konsekwencji moduły MWT mają o ok. 2-5 oC niższą temperaturę pracy niż klasyczne moduły wykonane technologii bus-barowej. Niższa temperatura pracy przyczynia się do wyższej produkcji energii, którą szacuje się na ok. dodatkowe 2-3% rocznie.

Wyższą wydajność modułów MWT najlepiej przedstawić na przykładzie.

Akademia SOLGEN

https://www.youtube.com/watch?v=KRkuYFMzBSw

Podsumowując

Można powiedzieć że moduły MWT w słoneczny upalny dzień osiągają znacznie lepszą wydajność. Spadek mocy 51 Wp w porównaniu do spadku mocy 39 Wp oznacza że, w upalny letni dzień moduły MWT będą charakteryzować się o ok. 30% niższym spadkiem mocy niż klasyczne moduły bus-barowe. Różnica ta ma szczególne znaczenie w przypadku montażu modułów PV na dachu gdzie chłodzenie modułu będzie słabsze a w upalne dni moduł PV może nagrzewać się nawet do 70 oC

Moduły wykonane w technologii MWT o mocy 320 Wp dostępne są we wszystkich zestawach STANDARD+ SMART+

Użyte tagi

fotowoltaika OZE