Zasady rozliczenia energii i prawo

Zasady rozliczenia energii i prawo

Od 1 lipca 2016 r. funkcjonuje w Polsce nowe zasady produkcji energii elektrycznej przez osoby fizyczne, rolników, samorządy, związki wyznaniowe. System ten opiera się o tzw opusty.


Czym jest opust?

Opust polega na bezgotówkowym rozliczeniu z zakładem energetycznym energii zużytej w budynku i wyprodukowanej z przydomowej mikro elektrowni. Po montażu przydomowej elektrowni przez pierwszy rok produkuje ona energię elektryczną która w części od 10-30% jest zużywana na bieżąco przez urządzenia w budynku. Pojawiające się nadwyżki są oddawane do sieci i zliczane przez licznik energii. Po roku właściciel nabywa prawo do obioru 80%wprowadzonej do sieci energii i nie musi kupić jej od zakładu energetycznego. Ten system rozliczenia nazywa się opustem. Odbierając energię w kolejnym roku pracująca instalacja produkuje energię na rok kolejny. W ustawie zagwarantowano 15 lat funkcjonowania tego systemu rozliczenia.

W praktyce oznacza to że inwestor który zużywał przed montażem instalacji PV kupował 4500 kWh po montażu instalacji PV będzie kupował zaledwie 334 kWh rocznie.

Kto to jest prosument?

Prosument to osoba fizyczna bądź prawna która oprócz zakupu energii, także produkuję ją na potrzeby własne z przydomowej mikro elektrowni. Zgodnie z ustawą OZE prosumentami mogą być osoby fizyczne w tym rolnicy, gminy i inne JST, związki wyznaniowe, przedsiębiorcy o ile nie wykorzystują energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Czym jest mikroinstalacja?

Mikroinstalacja to instalacja do produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy do 50 kW.

Kto pokrywa koszty przyłączenia?

Koszty przyłączenia oraz parametryzacji układu pomiarowo rozliczeniowego (licznika) pokrywa OSD (operator systemu dystrybucyjnego) czyli zakład energetyczny, który na danym terenie zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej.

Czy zakład energetyczny może naliczać opłaty za odbiór energii w systemie opustów?

Zgodnie z zapisami ustawy o OZE zakład energetyczny nie może doliczać żadnych dodatkowych opłat za rozliczenie energii w systemie opustów. Nie może także naliczać dodatkowej opłaty za przesył energii wyprodukowanej przez przydomową mikroinstalację czy za odbiór energii w ramach opustu.

Gdzie muszę zgłosić montaż mikroinstalacji?

Fakt montażu mikroinstalacji należy zgłosić do OSD (operator systemu dystrybucyjnego) wypełniając stosowny formularz oraz dołączając wymagane informacje o instalacji takie jak schemat i specyfikację techniczną. Wniosek o przyłączenie mikroinstalacji musi zostać podpisany nie tylko przez właściciela przyłącza energetycznego lecz, także przez uprawnionego do montażu instalatora. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel otrzyma do podpisania aneks do umowy na sprzedaż i dystrybucję energii, po jej podpisaniu technicy z zakładu energetycznego sparametryzują lub wymienią licznik energii i instalacja PV będzie mogła zostać uruchomiona. Każdy z naszych klientów kupujący zestaw standard, standard+, smart czy wysokosprawnych otrzymuje w pakiecie dokumentację niezbędną do złożenia w zakładzie energetycznym.

Użyte tagi

fotowoltaika OZE