Fotowoltaika w firmie? To się opłaca!

Rosnące ceny energii elektrycznej dotykają nie tylko odbiorców indywidualnych ale również przedsiębiorców. Wyraźny wzrost cen został zaobserwowany już w 2021 r. i nie zwalnia tempa. Ponadto prognozy nie przewidują zmiany tej sytuacji. Czy w takim razie istnieje szansa aby przedsiębiorca zabezpieczył rentowność swojego biznesu? Na odsiecz przychodzi instalacja fotowoltaiczna.

Z czego składa się rachunek?

Rachunek za energię elektryczną to nie tylko koszt zakupu energii. To również opłaty dystrybucyjna zmienna oraz kilka opłat stałych. Niezależnie od rodzaju taryfy, na ostateczną kwotę wpływa kilka opłat:

 • opłata za sprzedaż energii: koszt skonsumowanej energii z dokładnym rozpisaniem na liczbę zużytych kilowatogodzin i stawkę jednostkową
 • opłata dystrybucyjna zmienna: koszt przesyłu energii za pomocą sieci energoelektrycznej
 • opłata dystrybucyjna stała: stały koszt utrzymania urządzeń energetycznych ponoszony przez operatora systemu dystrybucyjnego, jej wartość jest uzależniona od rodzaju układu pomiarowego jaki został zainstalowany
 • opłata abonamentowa: koszt odczytu licznika, obsługi klienta
 • opłata OZE: wspierająca dostawców tzw. zielonej energii
 • opłata mocowa: pobierana w określonych godzinach, zależna od wielkości zużycia oraz rodzaju odbiorcy
 • opłata kogeneracyjna: rodzaj podatku, wprowadzony celem promowania ekologicznych źródeł energii
 • opłata przejściowa: pozwala pokryć koszty związane z rozbudową mocy wytwórczych
 • akcyza: do 31.07.2022 r. obowiązuje obniżona stawka akcyzy za energię elektryczną w wysokości 4,60 zł / MWh
 • podatek VAT: obecnie obowiązuje obniżona stawka - 5%

Stawka opłaty mocowej została zwiększona w 2022 r. dla przedsiębiorstw z poziomu 76,20 zł za zużytą MWh energii do 102,60 zł. Jest to o tyle istotne, że opłata ta naliczana jest za energię pobraną z sieci w dni powszednie w godzinach 7:00 - 22:00. Są to godziny, w których energię produkuje instalacja fotowoltaiczna więc w znacznym stopniu jest w stanie ograniczyć naliczanie opłaty mocowej.

Ważne!

Firma jako prosument

Od sierpnia 2019 r. firma, posiadająca instalację fotowoltaiczną może z wyprodukowanej energii rozliczać się w systemie opustów, czyli może być prosumentem. Ta nowelizacja Ustawy o OZE skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, a maksymalna moc instalacji możliwa do zamontowania to 50 kW (mikroinstalacja). W przypadku firm kluczowe są również kwestie formalne związane z mocą przyłączanej instalacji fotowoltaicznej. Moc takiej instalacji powinna być dobrana w taki sposób, aby pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednak tylko w niewielkich przedsiębiorstwach zużycie energii wynosi poniżej 50 MWh rocznie. Zazwyczaj jeśli rzecz tyczy się przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym zużycie to jest znacznie większe. Ze względu na uwarunkowania prawne i liczbę ułatwień dla przedsiębiorców rozważających inwestycję w elektrownię fotowoltaiczną najłatwiejszą a często bardzo opłacalną jest elektrownia o mocy nieprzekraczającej 50 kWp, czyli definiowanej jako mikroinstalacja. Montaż instalacji o większych mocach wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń.

W przypadku przedsiębiorstw o dużym zużyciu energii, często wybieranym rozwiązaniem  jest właśnie zamontowanie mikroinstalacji 50 kW, która przede wszystkim obniży koszty prowadzenia działalności, szczególnie w perspektywie dalszych podwyżek cen energii.

Rata leasingu zamiast rachunku za prąd?

Takie rozwiązanie również jest dość często wybierane przez przedsiębiorców. Obecnie banki oferują możliwości leasingowania systemów fotowoltaicznych na korzystnych warunkach.

 • opłata wstępna 0 zł
 • okres leasingowania do 9 miesięcy
 • umowa bez sprawozdań finansowych
 • możliwość indywidualnego dostosowania rat

Czy takie rozwiązanie jest opłacalne? Patrząc na podwyżki cen prądu- tak! Przedstawimy przykład.

 • przedsiębiorstwo przetwórcze
 • średnie miesięczne zużycie energii: 3 651 kWh
 • taryfa C11

Zamontowana została instalacja o mocy 13,6 kWp. Miesięczna rata leasingu wyniesie inwestora 898,88 zł, co już daje mu 1 958,78 zł oszczędności. Takie rozwiązanie przełoży się na zwrot inwestycji po ok. 4 latach.

Jak wyglądałby rachunek uwzględniając obecne stawki cen energii?

 • Okres umowy: na czas nieokreślony 
 • Stawka całodobowa 1,4090 za kWh + VAT 
 • Opłata handlowa 35,00 miesięcznie + VAT

2 845,21 zł → 3 069,35 zł, czyli wzrost o 224,14 zł. 

Przedsiębiorca może odliczyć wartość VAT od wydatków na instalację fotowoltaiczną, ponieważ wydatki te są traktowane jako koszt uzyskania przychodu.

Ważne!

Realne korzyści już od przyszłego miesiąca

Rozpoczynając proces inwestycyjny w mikroinstalację fotowoltaiczną inwestor może odczuć realne korzyści nawet od kolejnego miesiąca - sam montaż instalacji to kwestia 3-5 dni. Może być to szczególnie istotne w perspektywie cen energii, które rosną z miesiąca na miesiąc.

Zainteresowany? Zapoznaj się z naszą ofertą Dla Firm lub zadzwoń pod numer 12 307 16 14.